Voorkomen en remediëren van bodemverdichting

Bodemkwaliteit

Project info

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/11/2018

Einddatum

31/10/2022

Dit project vloeit voort uit de bezorgdheden over de impact van bodemverdichting op zowel economisch als milieukundig vlak en de vraag naar meer onderzoek die landbouworganisaties, sectorvertegenwoordigers en het beleid hebben geuit.Met dit project willen we technieken om bodemverdichting te voorkomen en te remediëren meer ingang doen vinden in de landbouwpraktijk.

Bodemverdichting leidt in natte periodes oa. tot een minder goede drainage en dus wateroverlast. In droge periodes kunnen wortels niet aan de diepere bodemlagen en kan ook het vocht dieper uit het profiel niet opstijgen, wat leidt tot droogtestress. Aangezien verschillende (Vlaamse) klimaatstudies langere droogteperiodes gevolgd door perioden van intense neerslag voorspellen (vb. IPCC 2014) zal een goede waterhuishouding nog belangrijker worden. Een beperkte beworteling kan tevens tot een reductie van de gewasontwikkeling en de opbrengst leiden.

De algemene doelstelling van dit project is om tools aan te reiken aan de landbouwer voor preventie van bodemverdichting en om de effectiviteit van specifieke remediëringsmaatregelen van verdichting in de diepere bodemlaag te evalueren en te optimaliseren.​

​De verwachte resultaten zijn:

  1. een inventarisatie van goede praktijken met betrekking tot teelttechniek en mechanisatie voor preventie en remediatie van bodemverdichting;
  2. Het uittesten en evalueren van meest beloftevolle technieken/maatregelen ter preventieve en remediatie van bodemverdichting door sterk in te zetten op participatie van de doelgroep (landbouwers/loonwerkers/machineconstructeurs en verdelers,…);
  3. De begroting van een economische balans bij het toepassen van preventieve en remediërende maatregelen om de bewustwording bij landbouwers te verhogen;
  4. Een gids goede praktijken, het uitbreiden en wijder verspreiden van de Terranimo tool en de ontwikkeling van de tool ‘Bodemverdichting in beeld’.

Partners

Financiers

VLAIO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.