Bloei van blauwalgen

Voedselveiligheidsrisico’s bij gebruik van oppervlaktewater gecontamineerd met cyanotoxines voor de irrigatie van gewassen

Het CYANTIR project beoogt te onderzoeken of irrigatie met water waarin blauwalgen bloeien risicovol is voor de volksgezondheid. Hiertoe worden verschillende gewassen geïrrigeerd met water gecontamineerd met microcystine, een toxine geproduceerd door de blauwalgen (cyanobacteriën). Analyse van de restconcentraties microcystine die op of in het gewas accumuleren en dus door het humaan lichaam kunnen worden opgenomen na consumptie.

Project info

Project info

Project type

FOD (volksgezondheid)

Startdatum

01/05/2021

Einddatum

30/04/2023

​​Drie typisch rauw geconsumeerde gewassen worden onder gecontroleerde omstandigheden geïrrigeerd met water gespiked met het MC-LR microcystine. De gewassen betreffen sla, wortel en aardbei en zijn gewassen waarvan respectievelijk het blad, de wortel en de vrucht worden geconsumeerd. Er zullen 2 verschillende concentraties MC-LR worden getest namelijk 1 en 20 µg/l. Deze concentraties zijn gebaseerd op relevante literatuur in dit domein. Specifiek voor aardbei zullen 2 irrigatiemethoden worden vergeleken namelijk het sprinkler versus het eb en vloed systeem. De kweekomstandigheden en de irrigatie met gecontamineerd water zullen de gangbare praktijk zo goed mogelijk nabootsen (i.e. sla in hydrocultuur en irrigatiewater continu gecontamineerd met MC-LR, wortel en aardbei beiden in pot in serre en irrigatiewater enkel de laatste maand voor oogst gecontamineerd met MC-LR).

Tijdens de proef zullen diverse kwantitatieve (versgewicht, aantal vruchten per plant) en kwalitatieve (fytotoxiciteit, schade, verkleuring) waarnemingen gebeuren. Het gehalte microcystine aanwezig op en in de plant zal worden bepaald op 3 verschillende tijdstippen: 1 week voor oogst, bij de oogst en 1 week na bewaring.  Vervolgens zal een risicobeoordeling worden uitgevoerd op basis van de blootstellingsroutes en blootstellingsmedia voor de consument. 

Partners

Financiers

FOD - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.