Vertihydro - Verticale hydro-installaties voor optimaal ruimtegebruik in de serre

Project info

Project type

Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)

Start date

01/10/2019

End date

31/12/2022

De schaarse ruimte in Vlaanderen noopt tot nadenken over het optimaliseren van het ruimtegebruik, ook voor de glastuinbouw.  Het project beoogt het rendement te verhogen van glastuinbouwserres door in te zetten op telen in de hoogte en meervoudig ruimtegebruik, de zgn. verticale glastuinbouw. Om tot productieverhoging te komen binnen de beschikbare beperkte ruimte, moet er gekeken worden naar verticale installaties. Hierbij zullen kost, robuustheid, modulariteit, flexibiliteit en optimaal gebruik van licht en klimaat belangrijke criteria zijn in de ontwerpfase.

Twee verschillende hydro-teeltsystemen zullen ontwikkeld en gevalideerd worden binnen de in opbouw zijnde Agrotopia dakserre, waarbij de systemen aan telers gedemonstreerd zullen worden. Na validatie worden die ter beschikking gesteld als proefplatform aan technologieontwikkelaars en kennisinstellingen met als doel co-creatie met telers te bewerkstelligen en innovaties op vlak van hoog verticaal telen in een serre-omgeving te ontwikkelen en te valoriseren.​

Partners

Inagro vzw

Financers

Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.