Logo koe klimrek

Versnelde kwalitatieve uitrol van de Klimrektool

Klimrek Plus

Project info

Project info

Project type

Andere Vlaamse programma's

Startdatum

01/04/2022

Einddatum

30/06/2024

Binnen het Klimrek Plus project wordt het klimaattraject dat binnen het VLAIO-LA Klimrek werd ontwikkeld, versneld uitgerold. Klimrek is een VLAIO-landbouwtraject dat opgestart is in september 2019. In dit project werken ILVO, Innovatiesteunpunt en VITO 4 jaar lang samen aan klimaatscans voor de melkveehouders, varkenshouders, en akkerbouwers met aardappelen in het teeltplan.

Aan de hand van een klimaattraject worden landbouwers geholpen om over te stappen naar een meer klimaatvriendelijke en klimaatrobuuste bedrijfsvoering, waarbij ook de economische haalbaarheid centraal staat. Het klimaattraject bestaat uit een klimaatscan, die gevolgd wordt door een klimaatkoers. Aan de hand van de klimaatscan wordt de koolstofvoetafdruk, uitgedrukt in kg CO2-equivalenten, berekend van het bedrijf. Daarnaast wordt ook de bijdrage aan andere milieuthema’s zoals onder andere verzuring en vermesting bepaald. Met deze resultaten worden de verbeterpunten van het bedrijf vastgesteld. Hiermee kan de landbouwer ook zien welke maatregelen het meest effectief bijdragen aan een vermindering van de broeikasgasemissies van zijn/haar bedrijf. De landbouwers worden individueel begeleid bij het nemen van deze klimaatmaatregelen.

Het doel van het Klimrek Plus project is dus dat het klimaattraject versneld wordt uitgerold op 180 melkveebedrijven. De landbouwer krijgt een scan van het melkveebedrijf, waarmee de koolstofvoetafdruk in kg CO2-equivalenten per liter melk bepaald wordt. Om dit te bepalen wordt er rekening gehouden met verschillende parameters, zoals o.a. de productie van het eigen ruwvoeder, de mestverwerking, energieverbruik en de melkproductie. Hierna kunnen verschillende scenario’s berekend worden om de bijdrage van eventuele klimaatmaatregelen te bepalen. Er volgt een individueel advies op maat van het bedrijf.

Interesse?

Wil je zelf als melkveehouder ook mee instappen in het klimaattraject van jouw bedrijf? Schrijf je dan in via de volgende link, zodat het Klimrek-team contact met jou kan opnemen: https://klimrekproject.be/meedoen.

Partners

Financiers

Vlaams klimaatfonds

Vlaanderen is Landbouw en Visserij

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.