ValuSect

Verpopping_meelworm

Project info

Project info

Project type

Interreg North-West Europe

Startdatum

26/09/2019

Einddatum

30/09/2023

​Minstens 15 reeds op de markt verkrijgbare insect gebaseerde voedingsmiddelen zullen worden beoordeeld op hun voedselveiligheid en houdbaarheid en 40 cases zullen worden ondersteund. Het acceleratorprogramma zal na het project worden voortgezet. Dit zal het innovatieniveau van bedrijven in de voedingsindustrie in het NWE-gebied verhogen en zal de creatie van een consumentenmarkt voor insectentoepassingen op lange termijn versnellen.

Insectenkweek is een jonge sector in volle groei binnen geïndustrialiseerde landen. Ook in Europa zijn er talrijke initiatieven: sterke toename van onderzoek en wetenschappelijke publicaties, maar eveneens een waaier aan innovaties bij bestaande bedrijven en de opstart van verschillende nieuwe bedrijven. De potentiële toepassingen van insecten zijn eindeloos, bijvoorbeeld: eiwit-, vet- en mineraalbron in diervoeder;  coatings en cosmeticaproducten op basis van exoskelet van insecten; verwerking van reststromen; ontwikkeling van geneesmiddelen op basis van antimicrobiële stoffen uit insecten enz.  

Het Interreg NWE – project ValuSect beoogt optimalisatie van processen van insectenkweek en verwerking van insecten tot voedingsproducten, bewustzijnsverhoging van het potentieel van insecten en ondersteuning van (nieuwe) bedrijven met bijvoorbeeld casus- en haalbaarheidsstudies. Binnen dit project werden onlangs 40 vouchers voor dergelijke studies ingediend. Interreg NWE ValuSect – Capitalisation is een uitbreiding op het lopende project, waarbij de focus ligt op gebruik van insecten in diervoeder. De interactie tussen beide, voeding en voeder, wordt opgezocht met als voornaamste doelstelling om verworven kennis uit te wisselen rond het efficiënte gebruik van insecten(componenten) als bouwstenen. Ook binnen dit project zullen  Kmo’s en bedrijven casestudies kunnen indienen aan de hand van een vouchersysteem. Cases rond innovatieve voederproducten, ontwikkeling van op insecten gebaseerde producten, de kweekomstandigheden van insecten, de samenstelling van insecten of de optimalisatie van insectenvoer komen in aanmerking. De geselecteerde cases (100% gefinancierd) kunnen zich in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden, van conceptfase tot marktfase. 

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Europese Unie

EFRO - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.