TripleC

Project info

Project type

Interreg 2Seas

Start date

01/09/2016

End date

31/12/2021

Het project heeft als doel om via gebiedsgerichte samenwerking te komen tot klimaatbestendige bovenstroomse afstroomgebieden. Triple C = Climate resilient Community-based Catchment planning and management. Voor Inagro (regio Rivierbeek) het aanleggen en opvolgen van erosieproefvelden en het integreren van aanwezige open putten in de waterhuishouding bovenstrooms.

Partners

Provincie Antwerpen

Inagro vzw

ZLTO - Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie

PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt

VMM - Vlaamse Milieumaatschappij

Somerset County Council

FWAG - Farming and Wildlife Advisory Group (South West)

Agrobeheercentrum Eco²

Waterschap Brabantse Delta

Kent County Counsil (GB)

Devon Wildlife Trust (GB)

Financers

Provincie West-Vlaanderen

Europese Unie

Interreg 2 seas

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.