TripleC

Project info

Project type

Interreg 2Seas

Start date

31/08/2016

End date

30/12/2021

Het project heeft als doel om via gebiedsgerichte samenwerking te komen tot klimaatbestendige bovenstroomse afstroomgebieden. Triple C = Climate resilient Community-based Catchment planning and management. Voor Inagro (regio Rivierbeek) het aanleggen en opvolgen van erosieproefvelden en het integreren van aanwezige open putten in de waterhuishouding bovenstrooms.

Partners

Agrobeheercentrum Eco²

Devon Wildlife Trust (GB)

FWAG - Farming and Wildlife Advisory Group (South West)

Kent County Counsil (GB)

PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt

Provincie Antwerpen

Somerset County Council

VMM - Vlaamse Milieumaatschappij

Waterschap Brabantse Delta

ZLTO - Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie

Financers

Europese Unie

Provincie West-Vlaanderen

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.