Bodem

TRANSitie naar Agro-Ecologie

Project info

Project info

Project type

Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen

Startdatum

01/01/2018

Einddatum

30/06/2022

TRANSAE wil een veertigtal landbouwers, onderverdeeld in grensoverschrijdende thematische groepen, ondersteunen bij de omschakeling van hun systeem naar agro-ecologie en een kader opstellen voor de ontwikkeling van deze landbouw.  Focus ligt op bodemkwaliteit en bedrijfseigen voederproductie.

Naast kennisuitwisseling tussen experten wordt sterk ingezet op kennisdoorstroming naar boer en burger. Hiertoe worden 6 opendeurdagen, een film, artikel, technische brochures, website en start en slotevent ontwikkeld of georganiseerd.

Verder willen we een gemeenschappelijke methode ontwikkelen voor begeleiding van landbouwers, willen we centraal gegevens bundelen en ontsluiten rond interessante agro-ecologische landbouwpraktijken en deze maximaal ontsluiten. Er zal een sociologische en technische analyse van een aantal bedrijven uitgevoerd worden in functie van het opstellen van een verbeteringsplan op maat van het bedrijf. Tot slot zullen praktijkgerichte proeven opgezet worden rond innovatieve agro-ecologische praktijken.

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Europese Unie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.