Tope WROETen in de Westhoek

varkens healthy climate monitor.jpg

Project info

Project info

Project type

Leader Westhoek

Startdatum

01/01/2018

Einddatum

31/12/2021

Het project heeft als doel het management van de familiale bedrijven in de Westhoek te ondersteunen en op te krikken via individuele begeleiding van varkenshouders, op maat van hun eigen bedrijfsvoering, en om de kennisdeling tussen deze bedrijven aan te zwengelen via studieclubbijeenkomsten met collega-varkenshouders.

We zullen op diverse manieren het management van de familiale Westhoekvarkensbedrijven optimaliseren door verbeterstrategieën - op basis van analyse van de bedrijfskengetallen - samen met de bedrijfsleiders uit te werken. De opgedane kennis zal verder uitgewisseld worden, niet alleen onderling tussen de deelnemers in studieclubs, maar ook verder verspreid worden over de hele sector via een gevarieerd communicatieplan.

Uniek in dit project is dat we al starten in de fase van de opleiding van deze ondernemers van de toekomst. Dit project wordt gefinancierd met PDPO III-middelen (https://www.vlaanderen.be/pdpo).

​De saldoverschillen tussen vergelijkbare varkensbedrijven zijn groot en veel bedrijfsleiders zijn vragende partij voor praktische en objectieve info om hun bedrijfsvoering bij te sturen. Inagro zal met de varkenshouders uit de Westhoek tijdens de 3 jaar projectperiode intensief samen de technische bedrijfsvoering te evalueren, optimaliseren waar mogelijk via concrete verbeterstrategieën om finaal het management van de bedrijven te versterken.

De deelnemers zullen zowel via individuele ondersteuning, door deelname in studieclub bijeenkomsten als via de communicatie van de projectpartners kennis en kunde opdoen voor het optimaliseren van hun bedrijfsvoering. Zo zullen de familiale varkensbedrijven in de Westhoek slagkrachtiger worden. Optimalisatie van de huidige bedrijfsvoering zorgt dat voor een betere weerstand tegen slechte prijzen, wat de economische druk op de familiale varkenshouderij reduceert. We focussen ook op het ontwikkelen van de managementcapaciteiten van de toekomstige varkenshouders-studenten gedurende hun opleidingstraject.

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

LEADER

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.