Susinchain

Meelwormen in een hand

Project info

Project info

Project type

Horizon 2020

Startdatum

01/10/2019

Einddatum

30/09/2023

De verwachte groei van de wereldbevolking tot 9,1 miljard mensen in 2050 en de aanzienlijke verandering van de mondiale voedingspatronen vereisen een toename van de wereldwijde voedselproductie met ongeveer 60%. De eiwitvoorziening voor diervoeders en levensmiddelen is van cruciaal belang en vereist een overgang in de eiwitbronnen.

Eetbare insecten kunnen laagwaardige nevenstromen van de voedselproductie op zeer efficiënte wijze opwaarderen tot hoogwaardige eiwitten, aminozuren en vitaminen. Insecten worden dus beschouwd als de "ontbrekende schakel" in het voedselsysteem van een circulaire en duurzame economie. Insecten en van insecten afgeleide producten zijn op de Europese markt gekomen sinds ze rond 2010 voor het eerst werden erkend als een waardevolle eiwitbron voor de productie van diervoeders en levensmiddelen. De schaalvergroting van de insectenwaardeketen in Europa verloopt echter relatief traag.

Het doel van dit project is bij te dragen tot een nieuwe eiwitvoorziening voor diervoeders en levensmiddelen in Europa door de resterende barrières voor het vergroten van de economische levensvatbaarheid van de insectenwaardeketen te overwinnen en markten te openen door de krachten te bundelen in een omvangrijk multi-actor consortium. De algemene doelstelling van het project is het testen, testen, testen en demonstreren van recent ontwikkelde technologieën, producten en processen om een verschuiving naar Technology Readiness Level 6 of hoger te realiseren.

Het project richt zich op deze cruciale activiteiten, alsook op proeftuinen en workshops met belanghebbenden in de toeleveringsketen van insecteneiwitten voor diervoeders en levensmiddelen. Deze acties leveren de nodige kennis en gegevens voor actoren in de insectenwaardeketen om de kostprijs van insectenproducten te verlagen, insecten efficiënter te verwerken en insecteneiwittoepassingen in diervoeding en reguliere menselijke diëten op de markt te brengen die veilig en duurzaam zijn. Dit zal de weg vrijmaken voor een verdere opschaling en commercialisering van de Europese insectensector, met als resultaat een vervanging van dierlijke eiwitten door insecteneiwitten van 10% in diervoeding en 20% in menselijke voeding, en een duizendvoudige toename van zowel de productievolumes als de werkgelegenheid in 2025.

Partners

Financiers

H2020

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.