Strip-cropping and recycling of waste for biodiverse and resoURce-Efficient intensive VEGetable production (SUREVEG)

Rassen aardappel

Project info

Project info

Project type

Core Organic

Startdatum

01/03/2018

Einddatum

01/09/2021

De vraag naar biologische producten gaat in stijgende lijn, en kan niet voldaan worden met de huidige landbouwkundige technieken. De geloofwaardigheid van de biologische productie lijdt onder het gebrek aan aandacht voor biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid. Er is een duidelijke nood aan nieuwe landbouwkundige technieken. In dit project zullen een nieuwe teelttechniek (meer bepaald een mengteelt van twee groenten op rij-niveau) en een bemestingsstrategie (met plantaardige bodemverbeteraars) worden uitgetest. Deze nieuwe teeltwijzen zouden kunnen bijdragen aan een duurzamer en robuuster landbouwsysteem gebaseerd op het hergebruik van lokale nutriënten en met verminderde afhankelijkheid van biopesticiden en niet biologische bemestingsbronnen.

​De impact en agronomische haalbaarheid van mengteelt van twee groenten, alsook verschillende plantaardige bemestingsbronnen zullen geëvalueerd worden. Daarnaast zal tevens technologie getest worden die een mengteelt op rij-niveau mogelijk kan maken (andere partners). Een database met verschillende gewaseigenschappen zal ontworpen worden waarop boeren zich kunnen baseren om doeltreffende combinaties van gewassen voor mengteelt te maken. De ervaring uit de proeven en de database kunnen als basis dienen voor de adviesverlening naar boeren die met mengteelt aan de slag willen gaan.

Partners

Financiers

CORE organic

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.