SPRONG

Aardbeiplant

Project info

Project info

Project type

PDPO

Startdatum

01/02/2020

Einddatum

31/01/2022

Het project SPRONG mikt op kleinschalige voedingsbedrijven (focus tot 10 VTE), waaronder korte keten spelers. Hun activiteiten ontwikkelden zich meestal stap per stap in functie van de vraag, beschikbare ruimte, tijd en financiële mogelijkheden. In sommige gevallen combineren ze voedingsproductie met primaire productie en blijft er weinig tijd over om structureel aandacht te besteden aan operationele optimalisatie.

Door het Stroomlijnen van Processen en Rendementen te Optimaliseren wordt het operationele beheer performanter gemaakt wat leidt tot een versteviging van de positie in het regionaal voedselproductie-Netwerk en de mogelijkheid tot Groei. Innovatieve arbeidsorganisatie, aanpassen van interne werkprocédés en elimineren van verspilling leidt tot efficiëntere organisaties. Dit verstevigt hun marktpositie binnen het korte keten netwerk waardoor de vitaliteit van de plattelandsgemeenschap versterkt wordt. Via 20 scans bij kleinschalige voedingsbedrijven willen we aantonen wat de impact is van SPRONG. We mikken op verwerkers van hoeve- en streekproducten in een doorgroeifase.

Er zullen ook 5 workshopreeksen georganiseerd worden om in groep proces- en distributie optimalisaties uit te werken, in te voeren en te evalueren. Deze ervaringsuitwisseling kan ook aantonen waar samenwerkingen binnen de korte toeleveringsketen voordelen biedt. De kennis en ervaringen van de concrete realisaties worden verspreid naar hoeve- en streekproducenten en kleinschalige voedingsbedrijven.

​De verworven kennis en voorbeelden worden gebundeld in aantrekkelijke en breed toegankelijke informatiedragers zodat ze ook na het project maximaal ingezet kunnen worden als leidraad voor kleinschalige voedingsbedrijven die met de uitgeteste principes hun productie willen stroomlijnen om zo hun rendement te optimaliseren. Inagro engageert zich om na te denken over creatieve formats.

Er zullen publicaties en mediamateriaal (bv. brochures, losse fiches, infographics, geanimeerde filmpjes) opgemaakt worden, om na het project kleinschalige agrovoedingsbedrijven (voornamelijk korte keten- en streekproducenten) te inspireren en de eerste stappen te laten zetten richting procesoptimalisatie. Na afloop van dit project zullen min. 80 unieke bedrijven uit de doelgroep (korte keten en artisanale streekproducten) actief betrokken zijn via één van de 20 uitgevoerde scans of via één van de 5 workshopreeksen. Daarnaast zullen er 900 ondernemers geïnformeerd worden over de behaalde resultaten en mogelijke toepasbaarheid bij hen.

De opgemaakte informatiedragers zullen ook na het project verder inzicht verschaffen in mogelijke optimalisatie acties die kleinschalige voedingsbedrijven kunnen implementeren om een SPRONG vooruit te maken. Dit project moet Lean-technieken die gekend zijn voor grotere bedrijven bereikbaar maken voor kleinschalige bedrijven en het directe resultaat van vaak kleine maar ingrijpende acties toonbaar maken.

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

VLM - Vlaamse Land Maatschappij

PDPO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.