studieclub

SOMEBIO

Sojamijdend en methaanreducerend voeren op biologische melkveebedrijven.

Project info

Project info

Project type

EIP Operationele groepen

Startdatum

01/01/2023

Einddatum

30/09/2024

​De (bio)melkveehouderij in Vlaanderen is al langer op zoek naar meer voederautonomie, en wordt tegelijk geacht aan hoge maatschappelijke verwachtingen op vlak van soja-afbouwen methaanreductie te voldoen. (Deel)oplossingen die passen binnen het kader van een holistische systeemaanpak in de biologische landbouwzijn echter niet kant en klaar beschikbaar.

Op initiatief van een aantal geëngageerde en vooruitziende biomelkveehouders wil deze operationele groep vanuit een holistische visie op zoek gaan naar biospecifieke methaanreducerende voederstrategieën, die tegelijk tegemoet komen aan het afbouwen van soja, en dit binnen de grenzen van technische, bedrijfseconomisch een praktische haalbaarheid. We vertrekken daarvoor vanuit de bedrijfsspecifieke context van de deelnemende biomelkveehouders en combineren praktijkkennis met te ontwikkelen wetenschappelijke inzichten (o.a. methaanreductiepotentieel van sojavervangers).

De differentiatie van biomelkveebedrijven binnen deze groep verhoogt de impact van de inzichten naar de brede bio(melk)veehouderij en bij uitbreiding de gangbare sector.

Partners

Financiers

Europese Unie

Vlaamse Overheid 'Europa investeert in zijn platteland'

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.