SoilDiverAgro

Project info

Project type

Horizon 2020

Start date

31/05/2019

End date

29/11/2024
Het voornaamste doel van SoilDiverAgro is nieuwe teelttechnieken en teeltsystemen die de genetische en functionele diversiteit van de bodem promoten, ingang doen laten vinden in de landbouw van Europa. Hierdoor kunnen inputs teruggedrongen worden terwijl opbrengst en kwaliteit kan verbeteren. Daarnaast dragen deze landbouwsystemen ook bij bij de levering van ecosysteemdiensten en de stabiliteit en veerkracht van de Europese landbouw.

​De huidige status van bodembiodiversiteit zal bepaald worden in 90 landbouwsystemen in 9 verschillende pedoklimatische zones in Europa. Daarnaast zullen 15 veldproeven aangelegd worden waarin innovatieve technieken worden uitgetest die bodemleven en bodemdiversiteit positief beïnvloeden. De focus ligt hierbij op: mycorrhiza-bevordering, plantgroeibevorderende bacteriën, geschikt management van bodemorganismen (zoals fungivoren), de toepassing van geschikte gewasrotatie, mengteelten en andere vormen van gewasdiversificatie, de ontwikkeling van pest alert systems, het gebruik van vanggewassen voor minerale stikstof, het gebruik van lokgewassen, het gebruik van bodemverbeterende middelen en aangepaste bodembewerking.

Partners

Contactica (ES)

EESTI MAAULIKOOL. (EE)

Feuga - Fundación Empresa - Universidad Gallega

Flächenagentur Rheinland GmbH (DE)

Fyneco - Fertilizantes y Nutrientes Ecológicos SL (ES)

ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek

INORDE - Instituto Curensan de Desenvolvemento Economico (ES)

Kobenhavens Universiteit (UCPH)

Luke - Natural Resources Institute Finland

MTÜ Põllukultuuride klaster (EE)

Perunontuotannon tutkimus-ja kehityssäätiö (FI)

Pomona (BE)

Symbiom (CZ)

Thünen-Institut für ökologischen Landbau

Tyynelän tila (FI)

University of Cartagena (ES)

University of Vigo (ES)

Financers

H2020

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.