Bio precisiewiedeg

Smart Farming en Food processing

Project info

Project info

Project type

Interreg Vlaanderen - Nederland (SUT)

Startdatum

01/05/2023

Einddatum

30/04/2026

​Het project heeft als doel om een belangrijke bijdrage te leveren aan de noodzakelijke transitie in de landbouw en voedselverwerkingsindustrie door een geselecteerd aantal uitdagingen op te pakken en middels het ontwikkelen van technisch en commercieel kansrijke innovatieve oplossingen de transitie aan te pakken en te versnellen.

Eén van de eerste stappen in het project betreft het in kaart brengen van de concrete uitdagingen in de agrofood en food processing sectoren rond de thema's automatisatie, robotisering en digitalisering. Na het bevragen van deze sectoren zal het project met een selectie van 7 à 9 uitdagingen aan de slag gaan en starten met het zoeken naar innovatieve bedrijven uit de maakindustrie die met behulp van financiële steun de benodigde technologie willen ontwikkelen of verder optimaliseren.

Er zal hierbij een samenwerking met netwerkorganisaties en kennisinstellingen gestimuleerd worden alsook met technologiebedrijven onderling zodoende het ontwikkelingsproces te versnellen. Gezien er bij het ontwikkelen van nieuwe technieken ook een grote behoefte is aan testinfrastructuur worden de proeftuinen en field labs van de betrokken kennisinstellingen beschikbaar gesteld. Hierdoor verloopt de valorisatie van nieuwe technologie efficiënter en kan dit snel naar de markt onder de vorm van economisch haalbare business cases.

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Europese Unie

Provincie Noord-Brabant

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.