Onkruid in vlas

Slim inzetten van betaalbare mechanisatie voor onkruidbeheersing

Project info

Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Startdatum

01/03/2020

Einddatum

28/02/2022

Een efficiënte mechanische onkruidbeheersing is één van de belangrijkste schakels voor een efficiënte biologische bedrijfsvoering. Met dit project willen we de biologische sector ondersteunen om de onkruidbeheersing te optimaliseren, door het slim inzetten van betaalbare en eenvoudige mechanisatie.

Door het wegvallen van heel wat herbiciden zijn ook gangbare telers meer en meer aangewezen op mechanische onkruidbestrijding. Met de ervaringen en expertise die we opgedaan hebben in de biologische teelt willen we hen inspireren en demonstreren hoe je met breed inzetbare machines creatief aan de slag kan gaan.

Doorheen dit tweejarige traject worden diverse systemen gedemonstreerd in vier verschillende toepassingsgebieden: de kleinschalige groenteteelt, de kleinfruitteelt, de bietenteelt en de aanpak van wortelonkruiden. Aan de hand van demonstratieproeven en -momenten in het oosten én het westen van Vlaanderen, bij voorkeur on farm, worden de machines en de systemen gedemonstreerd én de resultaten van de onkruidbeheersing in de praktijk getoond.

Tijdens de Netwerkdag ‘Techniek in bio tuinbouw’ in 2020, die doorgaat in de provincie Limburg of Antwerpen, zal een breed gamma aan betaalbare machines voor onkruidbeheersing getoond worden en in 2021 wordt opnieuw een grote demodag georganiseerd, deze keer in het westen van Vlaanderen, zowel voor kleinfruit als voor groenten. De studiedag wortelonkruiden in 2021 en de Biobedrijfsnetwerken met focus op onkruidbeheersing in bieten maken deze reeks demomomenten compleet.

Alle ervaringen worden gebundeld in filmpjes, verslagen en artikels, die ruim verspreid worden en bovendien steeds beschikbaar blijven op de webpagina BIOpraktijk.be/onkruid.

​Korte termijn:

  • Biotelers maken kennis met, en worden overtuigd van de kansen van nieuwe betaalbare en/of breed inzetbare werktuigen voor onkruidbeheersing, aangepast aan hun teelten.
  • Telers worden zich meer bewust van het belang van aandacht voor de randvoorwaarden bij het planten en zaaien voor een geslaagde onkruidbeheersing.
  • Gangbare telers worden geïnspireerd door de mogelijkheden van mechanische onkruidbeheersing.

Lange termijn:

  • Biotelers maken gebruik van de innovatieve technieken en bekomen zo een performantere onkruidbeheersing op hun bedrijf. Dit heeft positieve gevolgen inzake arbeidsbehoefte en in rendement van de teelten. Ook het image van de individuele bedrijven en van de sector in het algemeen wordt er beter door.
  • Gangbare telers maken meer gebruik van mechanische onkruidbeheersing waardoor het herbicidengebruik daalt. Dit heeft op zijn beurt positieve effecten op het milieu en op het image van de gehele landbouwsector.

Partners

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.