Samen naar een betere waterkwaliteit in Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek

Milieubeoordeling bollaertbeek

Project info

Project info

Project type

Leader Westhoek

Startdatum

01/06/2020

Einddatum

30/06/2022

Via dit project wil Inagro en Regionaal landschap Westhoek in de afstroomgebieden van de Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek erosie aanpakken en residu’s van gewasbeschermingsmiddelen verminderen, maar ook inzetten op watervoorraad in functie van drinkwaterproductie en voldoende irrigatiewater voor de landbouw en de aanleg van natuurtechnische maatregelen. Dit project zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Water-Land-Schap project ‘Robuuste Waterlopen Westhoek’.

Dit willen we doen adhv intensieve communicatie over de waterkwaliteit en de mogelijke maatregelen. We zullen individueel bedrijfsadvies geven om emissies van  gewasbeschermingsmiddelen te vermijden en bedrijven te begeleiden bij het nemen van maatregelen. Beheerovereenkomsten op maat zullen worden gestimuleerd om erosie aan te pakken. Daarnaast zullen we ook de aanleg van een irrigatie- en bufferbekken en beekbegeleidende graslanden en houtkanten en graften promoten.

Het gezamenlijk beheer van grasbufferstroken wordt eveneens uitgetest zodat problemen bij het beheer van grasbufferstroken geen drempel meer vormen om een grasbufferstrook  aan te leggen. Via workshops willen we ook nagaan hoe we een werking rond water kunnen verankeren bij de lokale actoren in de regio zodat de werking na afloop van het leader project kan verdergezet worden en de aanpak mogelijks als voorbeeld kan dienen voor andere regio’s.

meer info over Leader Bollaertbeek/Kleine Kemmelbeek?

Klik op onderstaande link en ontdek welke mogelijkheden er zijn voor jouw bedrijf?

Partners

Financiers

LEADER

Europese Unie

Provincie West-Vlaanderen

EFRO - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.