RE-GREENHOUSE

Serre_glas_lucht_agrotopia_greenhouse

Project info

Project info

Project type

Interreg North-West Europe

Startdatum

23/11/2023

Einddatum

23/11/2027

RE-Greenhouse wil de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie in de glastuinbouw versnellen. Het project richt zich op de Interreg NWE-regio, die de grootste dichtheid aan glastuinbouw in Europa heeft en waar fossiele brandstoffen de belangrijkste energiebron zijn.
Het is een samenwerking van 11 partners uit België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland, elk specialist in een specifieke hernieuwbare energiebron. In het project wisselen we kennis uit en organiseren we diverse grensoverschrijdende acties.

Projectinitiatieven

  • Pilootopstellingen van veelbelovende technieken: In vier landen worden  pilootopstellingen opgericht waarmee we zes hernieuwbare energietechnologieën onderzoeken en demonstreren: warmtenetwerk, biogas, hout, pellet brander, restwarmte en zonne-energie. Het onderzoek van Inagro richt zich op biogas en warmtenetwerk (Agrotopia).
  • Beslissingstool voor glastuinbouwers: De gegevens verkregen uit de pilootopstellingen, aangevuld met info van stakeholders en historische data, zijn de basis voor de ontwikkeling van een beslissingstool. Het is de bedoeling dat we via een soort van beslisboom glastuinbouwers in staat stellen te bepalen welke hernieuwbare energiebron in hun situatie het meest interessant is, zowel technisch als economisch.
  • Demonstraties en internationale uitwisselingen: gedurende de looptijd van het project organiseren we internationale bezoeken aan pilootopstellingen zodat we glastuinbouwers kunnen informeren over het potentieel van de onderzochte hernieuwbare energiebronnen.

Doelstelling

Met dit project willen we een duurzame toekomst creëren voor glastuinbouwers. Door over te schakelen naar hernieuwbare energiebronnen vergroten serristen hun veerkracht tegen geopolitieke schokken, zoals de oorlog in Oekraïne, die een invloed hebben op de energievoorziening en -prijzen. Dankzij deze transitie worden niet alleen individuele glastuinbouwers efficiënter en duurzamer, we leveren ook een belangrijke bijdrage aan bredere milieudoelstellingen, voedselzekerheid en concurrentiepositie op de wereldmarkt van duurzame landbouwproducten.

Budget

Totale projectbudget: €3 783 112,06
Financiële steun van Interreg NWE: €2 269 867,22

Partners

Inagro (BE), Boerenbond (BE), FarmTech Society (BE), Vegepolys Valley (FR), CTFL- Interprofessional Technical Centre for Fruit and Vegetables (FR), Astredhor (FR), IFSB- Construction Sector Training Institute (LU), Greenport West-Holland (NL), The Hague University of Applied Sciences (NL), Heat Grid Westland (NL), Trier University of Applied Sciences – Ifas- Institute for Applied Material Flow Management (DE) .

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Europese Unie

Interreg NWE

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.