Keverbank eerste jaar na aanleg

PARTRIDGE

Protecting the Area's Resources Through Researched Innovative Demonstration of Good Examples

Project info

Project info

Project type

Interreg North Sea

Startdatum

30/11/2016

Einddatum

30/06/2023

Sociale media

Waarvoor staat PARTRIDGE?

Het project ‘PARTRIDGE’ zet in op grensoverschrijdend praktijkgericht agrarisch natuurbeheer. Het combineert hierbij gangbare landbouwprakijken en soortenbescherming. Met de patrijs als boegbeeld, promoten en ontwikkelen we natuurvriendelijk agrarisch habitat. Zo tonen we aan dat er op het moderne platteland wel degelijk een toekomst weggelegd is voor de patrijs en andere akkervogels. Het project liep oorspronkelijk over 4 jaar (30/11/2016 tot 31/10/2020), maar werd in 2020 succesvol verlengd tot half 2023.

Met dit project beogen we een toename van 30% in algemene akkerbiodiversiteit, een sterke uitwisseling van kennis en ervaringen binnen en tussen deelnemende partnerlanden, communicatie naar alle stakeholders van het platteland, de ontwikkeling van gestandaardiseerde monitoringstechnieken (patrijs, hazen, broedvogels,...) en een betere kijk op hoe landbouwers en andere belanghebbenden tegenover agromilieumaatregelen staan.

Hoe pakken we het aan?

In elk van de vijf deelnemende landen (België, Nederland, Duitsland, Engeland en Schotland) selecteerden we twee demonstratiegebieden (met extra agronatuurmaatregelen) en twee controlegebieden. Elk zo'n 500 ha groot. Van de vier Vlaamse demo- en controlegebieden ligt telkens één in West-Vlaanderen (demo = omgeving Nieuwpoort). In de demogebieden streven we naar een dekking van minstens 7% met patrijsvriendelijke habitatgerichte maatregelen zoals bloemblokken, keverbanken, hagen/struikengroepjes, akkerranden en faunavoedselgewassen. Deze maatregelen bieden het hele jaar rond de nodige dekking, voedsel (insecten, zaden,...) en nestgelegenheid. De focus ligt dus op habitatversterkende maatregelen, maar daarnaast gaan we ook het partnerschap aan met de jagerij die binnen het wettelijk kader aan predatorcontrole doet en bijvoedert tijdens de harde wintermaanden.

Het nauwgezet monitoren van onze doelsoorten moet de effectiviteit van deze aanpak aantonen. Ervaringen en praktische tips rond de maatregelen en de monitoring worden uitgebreid gecommuniceerd naar iedereen die het aanbelangt. Diepte-interviews en enquêtes worden gebruikt om de vinger aan de pols te houden bij stakeholders en na te gaan hoe zij tegenover de maatregelen staan.

Rol Inagro

Als Vlaamse partner in het project staat Inagro in voor:

  • Coördinatie en opvolging van het demonstratiegebied in Ramskapelle, Nieuwpoort.
  • Organisatie van terreinbezoeken, demonstratiemomenten en andere communicatie-activiteiten.
  • Uittesten van nieuwe experimentele agromilieumaatregelen en het begeleiden van de landbouwers bij de praktische uitvoering.
  • Sensibiliseren en informeren van landbouwers en adviseurs riond de experimentele maatregelen.
  • Regionale en internationale kennisuitwisseling, mede in functie van de uitbouw van onze eigen expertise.

Inagro zal een aantal experimentele maatregelen, met name 'patrijzen-bloemblokken' en 'keverbanken' gaan evalueren op hun efficiëntie en inpasbaarheid in een landbouwbedrijf, met als bedoeling dat deze maatregelen op termijn vorm krijgen in nieuwe beheerovereenkomsten af te sluiten door landbouwers met VLM.

Bekijk de PARTRIDGE aanpak in het demogebied van Ramskapelle in onze StoryMap

PARTRIDGE in beeld

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Europese Unie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.