Pocketboer 2

Project info

Project info

Project type

EIP Operationele groepen

Startdatum

01/07/2019

Einddatum

30/06/2021
POCKETBOER 2 wil als ‘verlengstuk’ van POCKETBOER eveneens pocketvergisters in Vlaanderen performanter laten draaien. Heel wat uitdagingen die naar boven kwamen (technisch, administratief, subsidie-gerelateerd, operationeel, biologisch, …) kunnen niet volledig van de baan geholpen worden binnen de voorziene looptijd en middelen. Pocketboer hielp de sector vooruit om concrete stappen te zetten in de richting van veranderingen die de kwaliteit van de installaties en de uitbating ervan ten goede komen (bv. begeleiding aanvraag certificatensteun, leren van elkaar omtrent de impact van verblijftijd, mixinstellingen, onderhoud v/d motor, aantonen en aankaarten van technische onvolmaaktheden, …). Verschillende landbouwers en constructeur(s) deden wijzigingen aan de instellingen/bouw van installaties om deze beter te laten presteren. Een uitbreiding van de operationele groep moet ervoor zorgen dat deze meer slagkracht krijgt.

​De operationele groep POCKETBOER 2 wil aansturen op een verdere uitrol van oplossingen in de op POCKETBOER (‘1’) volgende twee jaren. Het consortium wil dit verder realiseren door: 1. Kennis- & informatie-uitwisseling tussen (toekomstige) uitbaters, partners en andere stakeholders te stimuleren (via kerngroepen, kenniscoöperaties, facebookgroep, publicaties in vakpers & nieuwsbrieven, stakeholderoverleg, tips & tricks) opdat de sector optimaal wordt geïnformeerd; 2. Aanslepende technische knelpunten uit te pluizen en aan te kaarten of op te lossen (via vergistingstesten, marktstudie, doormetingen, kosten- batenanalyse en versterken van de onderhandelingspositie van uitbaters); 3. Dossiers gelinkt aan steun & regelgeving (uitrol digitale meter o.a. i.p.v. de terugdraaiende teller, certificaten/investeringssteun, … ) te begeleiden.​

Dit project wordt gefinancierd met PDPO III-middelen.
 

Tips van en vóór pocketboeren

Binnen het project werd een eerder gemaakte poster uit de eerste Operationele Groep Pocketboer bijgewerkt en aangevuld met nieuwe aandachtspunten.

Partners

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.