Optispeen: Optimale voederstrategie van zeugen en biggen in de kraamstal met als doel vlot biggen spenen zonder speendip

Project info

Project info

Project type

CCBT

Startdatum

01/11/2019

Einddatum

31/12/2021

Optimaliseren van de algemene voederstrategie in de kraamstal van zeugen en biggen in de biologische varkenshouderij met als doel vlot biggen te spenen zonder speendip.

​De kennis van een literatuurstudie en praktijkvoorbeelden worden gebundeld tot een praktijkproef om de knelpunten en goede praktijken rond (bedrijfseigen) ruwvoeders in kaart te brengen. Deze resultaten worden via een verslag en artikels via algemene landbouwpers en Biopraktijk bekend gemaakt alsook via een presentatie op het lerend netwerk BioBIG en BBN varkens.

Partners

Financiers

CCBT