Optimalisering bewaring aardappelpootgoed

aardappelpootgoed

Project info

Project info

Project type

Leader Westhoek

Startdatum

15/06/2020

Einddatum

31/12/2022

De Westhoek is een belangrijk teeltgebied voor pootgoed binnen Vlaanderen. De laatste jaren zien we, op vraag van een groeiende verwerkende industrie, binnen de pootgoedteelt een verschuiving​ van het rassenpakket naar rassen die minder knollen per struik vormen.

Om het rendement van de​ pootgoedteelt te verhogen willen we binnen dit project de mogelijkheden nagaan om ethyleen toe​ te passen tijdens de bewaring om het stengelaantal te verhogen. De toepassing zal op praktijkschaal​ gebeuren en nadien opgevolgd worden via serre- en praktijkproeven. De resultaten van deze​opvolging zullen kenbaar gemaakt worden aan de sector.

​Via het project hopen we een beter technisch en financieel resultaat te bekomen voor de pootgoedtelers. Het optimaliseren van de teelt moet zorgen voor leefbare bedrijven en hopelijk ook uitbreiding van de pootgoedteelt in de regio.

Partners

Financiers

LEADER

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.