OP_PEIL

peilgestuurde drainage

Project info

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/11/2021

Einddatum

31/10/2025

​De algemene strategische doelstelling is de doorbraak van PGD-systemen in Vlaanderen die zowel maatschappelijk als landbouwkundig rendabel en effectief zijn en dit op korte termijn. Deze doelstelling wordt bereikt door het verder opbouwen, samenbrengen en implementeren van de kennis die de afgelopen jaren vergaard is rond PGD in Vlaanderen en internationaal, met nadruk op de meerwaarde die PGD kan betekenen in de strijd tegen verdroging en naar financiële meeropbrengst voor de landbouwer toe. Specifiek wordt er ook de nodige vakkennis opgebouwd rond 3 kennishiaten:

  1. het potentieel van subirrigatie via PGD;
  2. de invloed van PGD op verzilting in de poldercontext;
  3. de mogelijkheden voor collectief waterbeheer op landschapsschaal.

OP-PEIL zal specifiek ook inzetten op:

  1. Het aanbieden van beslissingsondersteunende richtlijnen en praktische aanbevelingen aan bedrijven over de perceelsspecifieke toepassing van PGD. 
  2. Het stimuleren en begeleiden van landbouwbedrijven bij de omvorming van klassieke drainage naar PGD, met de nadruk op het aanleggen van een haalbaar en financieel rendabel PGD-systeem. 
  3. Het maximaal uitdragen van de kennis rond PGD naar landbouwers en overheden, zowel door het projectteam als door de landbouwers van de landbouwbedrijven, aan de hand van demonstratieactiviteiten en workshops. 

Partners

Financiers

VLAIO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.