KIEM - Kleinzadige groenteteelten Irrigeren met Efficiënte Methoden voor een optimale kieming en opkomst

Voor-opkomstirrigatie wortelen

Project info

Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Startdatum

01/02/2024

Einddatum

31/01/2026

Optimalisatie van voor-opkomstirrigatie bij wortelen, uien en witloof

Het klimaat verandert en er is een reële kans dat we in de toekomst vaker te maken krijgen met intensere periodes van droogte en hogere temperaturen. Gecombineerd met een schrale en uitdrogende wind hinderen dergelijke weersomstandigheden vaak de uniforme kieming en opkomst van net gezaaide kleinzadige groenteteelten, zoals bijvoorbeeld wortelen, pastinaak, uien en witloof. In veel gevallen is irrigatie voor opkomst dan ook noodzakelijk om een optimale standdichtheid van het gewas te garanderen. 

Binnen dit project is het de bedoeling om bij praktijkbedrijven, verspreid over Vlaanderen, verschillende irrigatietechnieken uit te testen en verder te optimaliseren specifiek met focus op voor-opkomstirrigatie. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere de uniformiteit van het beregenen, de neerslagintensiteit en het risico op verslemping en korstvorming. Tijdens de demonstratiemomenten, georganiseerd op deze voorbeeldbedrijven, worden de ingezette technieken gedemonstreerd en evalueren we de behaalde resultaten. Daarnaast wordt tijdens deze events ook aandacht besteed aan de aspecten waterbeschikbaarheid, duurzaam watergebruik en waterkwaliteit. 

Via co-creatie wordt ook de mogelijkheid voorzien dat telers en loonwerkers, die zelf machines hebben geconstrueerd en/of aangepast betreffende voor-opkomstirrigatie, hun ideeën tijdens deze demonstraties kunnen delen met collega's. Aan de hand van filmpjes worden ook steeds de ingezette technieken van op andere locaties in beeld gebracht. Daarenboven zal ook alle gecapteerde praktijkkennis binnen dit project online beschikbaar worden gesteld via technische fiches, gepubliceerd op de beregeningstool.  

Logobanner KIEM

Partners

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.