Nood aan Noot

Noten

Project info

Project info

Project type

Projecten relance 2021

Startdatum

01/04/2022

Einddatum

31/05/2024

​Binnen gezondheidsrichtlijnen wordt dagelijkse consumptie van noten aangeraden, echter is het notenareaal op dit moment veel te klein om dit lokaal te verwezenlijken in Vlaanderen. Walnotenbomen en hazelaars bieden niet enkel vruchten, maar ook ecosysteemdiensten, zoals erosiebestrijding, houtproductie en CO2 opslag. Daarom wil het project Nood aan Noot notenbomen inzetten om duurzaam landgebruik, duurzame voedselproductie en lokale eiwitvoorziening te stimuleren. Vanuit pioniers, potentiële nieuwe producenten maar ook verwerkers is er vraag naar onderzoek om een stap te kunnen zetten richting professionele Vlaamse notenteelt en om de knelpunten en opportuniteiten van lokale notenteelt en notenverwerking in kaart te brengen.

In dit project willen we de mogelijkheden van Vlaamse walnoten-en hazelnotenteelten verwerking in het kader van de eiwitstrategie in kaart brengen en faciliteren via een marktstudie, het monitoren van bomen, het analyseren van noten en afgeleide notenproducten, het bestuderen van potentiële verdienmodellen en het schrijven van een actieplan.

Partners

Financiers

Vlaanderen is Landbouw en Visserij

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.