Carbon Farming themabeeld

Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration

Project info

Project info

Project type

Horizon 2020

Startdatum

01/01/2018

Einddatum

30/09/2022

NEFERTITI zet 10 interactieve thematische netwerken op en brengt 45 regionale clusters van demobedrijven samen in 17 landen. NEFERTITI wil toegevoegde waarde realiseren via de uitwisseling van kennis, actoren, landbouwers en technieken over de netwerken heen. Hierbij wordt op 10 thema’s gefocust die hoog op de Europese landbouwagenda staan, nl. grasland en koolstofopslag, datagestuurde beslissingen in melkveehouderij, robuuste biologische dierlijke productie, optimale bodemkwaliteit in akkerbouw, precisielandbouw in akkerbouw, productiviteit en kwaliteit in de biologische akkerbouw, efficiëntie van nutriëntengebruik in de tuinbouw, efficiëntie van watergebruik in de tuinbouw, verminderde pesticiden inzet in druiven-, fruit- en groententeelt en aantrekkelijkheid van het agrarisch ondernemen. Inagro is binnen de AgroLink samenwerking en samen met de WUR trekker van het netwerk 'optimale bodemkwaliteit in akkerbouw' binnen dit project.

​De demonstratiebedrijven worden door participatie in het project versterkt in hun competenties om kennis over te dragen naar de landbouwpraktijk via het principe van 'peer-to-peer' learning. De demonstratiebedrijven krijgen hierbij de beschikking over nieuwe demonstratietechnieken en -vaardigheden en worden via een netwerk ook verbonden met andere demonstratiebedrijven in Europa.

Partners

Financiers

H2020

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.