Parasitoïd melige koolluis spruitkool

Natuurlijke vijanden stimuleren: een bankerplantsysteem in de bio-koolteelt

Project info

Project info

Project type

Andere Vlaamse programma's

Startdatum

01/01/2022

Einddatum

31/12/2024

​In dit project willen we de eerste stappen zetten voor de ontwikkeling van een bankerplant-systeem tegen melige koolluis. Bankerplants zijn planten die alternatieve prooisoorten bevatten als voedsel voor natuurlijke vijanden. Door ze in het teeltsysteem te integreren, kan je de populatieopbouw en verspreiding van natuurlijke vijanden in de teelt verbeteren en zo ook de onderdrukking van bladluizen.

Een eerste stap in dit project is het screenen van verschillende plantensoorten op hun geschiktheid als bankerplant voor bladluizen. Na deze eerste screening en een selectie van de meest geschikte soorten, zullen we in 2023 en 2024 de techniek verder praktisch als beheersingsmethode in de teelt van spruitkool uittesten. Als deze techniek praktisch toepasbaar blijkt, kan ze bijdragen aan een algemeen hogere oogstkwaliteit van biologische kolen.

Partners

Financiers

Vlaanderen is Landbouw en Visserij

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.