MyCOS - Synthetic biology for a sustainable conversion of mycelia waste streams into valuable biobased chitooligosaccharides for plant health

Champignonteelt

Project info

Project type

FWO-bio-economie

Start date

01/01/2022

End date

31/12/2023

Synthetische biologie (SynBio) is een vernieuwende methode om een bloeiende bio-economie te verwezenlijken. Zij stuurt de ontwikkeling van elite-microben die productkwaliteit en -kwantiteit combineren met industriële haalbaarheid. Voorts kunnen microben afvalstromen omzetten in energie of hoogwaardige moleculen, wat nieuwe mogelijkheden biedt voor problemen die tot dusver niet konden worden opgelost. Één van deze problemen is het ontbreken van een duurzame en goedkope productieroute voor chitooligosacchariden (COS). COS zijn boeiende moleculen welke een vitale rol spelen in de gezondheid van mens, plant en dier, wat resulteert in een overvloed aan toepassingen. Ondanks hun enorme potentieel zijn de huidige productieroutes op basis van chitine een black box: het eindproduct levert variërende mengsels waarvan de resultaten kunnen schommelen zonder dat men weet waarom en hoe dit te verbeteren.

In dit project zullen we ons richten op plantengroei, meer bepaald het groeien van sojabonen als eiwitbron, omdat COS een duurzaam alternatief kan bieden voor de huidige bemestingstechnieken. In-house ontwikkelde SynBio tools zullen gebruikt worden om een innovatieve waardeketen te creëren voor de valorisatie van schimmelafvalstromen, rijk aan chitine, tot zuivere COS producten. Valorisatiemogelijkheden zullen gemaximaliseerd worden door de ontwikkeling van duurzame biostimulanten af te stemmen op kostenefficiënte fermentatiestrategieën en productnoden. Om deze doelen succesvol te bereiken, wordt een interdisciplinair consortium gevormd met experten in SynBio & industriële biotechnologie, planten- & systeembiologie, microbiële & plantengenetica, en onderzoek & advies voor land- en tuinbouw.

Funded by EU

Partners

KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven

Ugent - Universiteit Gent

Inagro vzw

VIB - Vlaams Instituut voor Biotechnologie (BE)

Financers

FWO

Europese Unie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.