Foto zeugenstal

Monitoren en optimaliseren van het klimaat in varkensstallen

Monitoren en optimaliseren van het klimaat in varkensstallen

Project info

Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Startdatum

01/04/2019

Einddatum

31/03/2021
Met dit project willen we de veehouder bewust maken van de voordelen van een goed stalklimaat. Sommige varkenshouders herkennen niet onmiddellijk de eerste signalen van klimaat-gerelateerde dierproblemen en grijpen daarom te vaak naar diergeneesmiddelen (bv. antibiotica). Daarnaast willen we de reeds beschikbare informatie aanvullen en hierbij vooral de focus leggen op het praktisch aspect waarbij de veehouder direct aan de slag kan met de informatie op zijn bedrijf en demonstreren dat er een daling van antibiotica verbruik en een verbeterde prestatie mogelijk is.Dit project wordt gefinancierd met PDPO III-middelen (https://www.vlaanderen.be/pdpo).

​Er wordt verwacht een bewustwording en sensibilisering teweeg te brengen in de sector aangaande het belang van een goed stalklimaat en de invloed hiervan op diergezondheid, dierenwelzijn, antibioticagebruik en economische parameters. Verder wil dit project tools en informatie voorzien om de bedrijven te helpen in de aanpak en verbetering van hun stalklimaat en bestaande info terug tot bij de veehouder brengen. Deze informatie zal ook na de afloop van het project beschikbaar blijven voor de sector onder andere op de website van de partners en het varkensloket. Bij uitbreiding willen we de sector meer en blijvend bewust maken van het belang van preventieve maatregelen die kunnen genomen worden om de gezondheidsstatus te verbeteren. Het richten naar een meer preventieve diergeneeskunde neemt enkel in belang toe onder andere omwille van de te realiseren reductie van het antibioticaverbruik. Dit project wordt gefinancierd met PDPO III- middelen.

Partners

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.