Metheen plus

Koeienstal

Project info

Project info

Project type

Andere Vlaamse programma's

Startdatum

01/01/2024

Einddatum

31/03/2025

​In dit project willen we via demoproeven en getuigenissen uit het veld het draagvlak en het vertrouwen in de goedgekeurde voedermaatregelen Convenant Enterische Emissies Rundvee (CEER) vergroten. We ambiëren op die manier Vlaamse melkveehouders te overtuigen om methaanreducerende voedermaatregelen uit te voeren op hun bedrijf. Dit doen we door op 2 praktijkbedrijven demoproeven op te starten met deze voedermaatregelen. Dit project is een aanvulling op het demoproject Metheen - meteen inzetten op de implementatie van methaanreducerende voederstrategieën bij melkvee.

Samen met de melkveehouders worden haalbare rantsoenen uitgewerkt, en via regelmatige bedrijfsbezoeken worden de veehouders tijdens de demoproef begeleid. De demoproeven worden gekoppeld aan een “voor” en “na” bedrijfsscan en een klimrekscan.

Wil je zelf een methaan reducerende maatregel toepassen?

Bij de Vlaamse landbouwers zijn er nog twijfels en praktische bezwaren die het toepassen van deze maatregelen verhinderen. Denk hierbij maar aan de strikte randvoorwaarden, de (extra) voederkosten, de invloed op de prestaties en de gevolgen voor het teeltplan.
Daarnaast zijn sommige maatregelen moeilijk te combineren met bepaalde types bedrijfsmanagement, denk maar aan beweiding.

  • Om de toepasbaarheid in de praktijk te demonstreren krijgen verschillende bedrijven dankzij dit project de kans om individueel opgevolgd, begeleid en geholpen te worden bij het starten met deze voedermaatregelen.
  • Samen met onderzoekers en adviseurs wordt naar oplossingen gezocht voor eventuele problemen of moeilijkheden.
  • De ervaringen van de landbouwers zullen bovendien gedeeld worden via verschillende kanalen. 
  • DGZ zal een nieuw rapport voor veehouders opmaken in Veeportaal om het aantal lactatiedagen per dier dat dient te voldoen aan de ecoregeling te kunnen opvolgen.

Partners

Financiers

Vlaams klimaatfonds

Agentschap Landbouw & Zeevisserij

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.