melkvee drinkend

Metheen - Meteen inzetten op de implementatie van methaanreducerende voederstrategieën bij melkvee

Project info

Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Startdatum

01/04/2023

Einddatum

31/03/2025

​In dit project willen we via demoproeven en getuigenissen uit het veld het draagvlak en het vertrouwen in de goedgekeurde voedermaatregelen Convenant Enterische Emissies Rundvee (CEER) vergroten. We ambiëren op die manier Vlaamse melkveehouders te overtuigen om methaanreducerende voedermaatregelen uit te voeren op hun bedrijf. Dit doen we door op 10 praktijkbedrijven demoproeven op te starten met deze voedermaatregelen.

Samen met de melkveehouders worden haalbare rantsoenen uitgewerkt, en via regelmatige bedrijfsbezoeken worden de veehouders tijdens de demoproef begeleid. De demoproeven worden gekoppeld aan een “voor” en “na” bedrijfsscan en een scan binnen het KLIMREK project, en met de resultaten worden de ILVO rantsoentool geüpdatet. 

Wil je zelf een methaan reducerende maatregel toepassen?

Bij de Vlaamse landbouwers zijn er nog twijfels en praktische bezwaren die het toepassen van deze maatregelen verhinderen. Denk hierbij maar aan de strikte randvoorwaarden, de (extra) voederkosten, de invloed op de prestaties en de gevolgen voor het teeltplan.
Daarnaast zijn sommige maatregelen moeilijk te combineren met bepaalde types bedrijfsmanagement, denk maar aan beweiding.

Om deze bezwaren weg te werken en aan te tonen hoe deze maatregelen toepasbaar zijn op diverse melkveebedrijven, is het demonstratieproject 'METHEEN' – 'Meteen inzetten op de implementatie van methaanreducerende voederstrategieën bij melkvee' opgestart met steun van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie.

  • Om de toepasbaarheid in de praktijk te demonstreren krijgen verschillende bedrijven dankzij dit project de kans om individueel opgevolgd, begeleid en geholpen te worden bij het starten met deze voedermaatregelen.
  • Samen met onderzoekers en adviseurs wordt naar oplossingen gezocht voor eventuele problemen of moeilijkheden.
  • De ervaringen van de landbouwers zullen bovendien gedeeld worden via verschillende kanalen. 

Deelnemen of meer info?

Bij interesse of vragen, neem contact op met Evi Canniere.

Partners

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.