Mesurolvrije mais

Mais veld

Project info

Project type

Andere Vlaamse programma's

Start date

31/03/2020

End date

30/10/2022

De zaaizaadontsmettingen staan in meerdere teelten onder druk, zo ook voor de maisteelt. Het doek viel reeds voor Sonido en het gebruik van Mesurol staat op de wip.

De Europese herregistratie leidt tot minder beschikbare middelen. De gangbare maisteelt zal er in de toekomst mogelijks anders uit zien daar de gekende bescherming naar vogelvraat, ritnaalden en fritvlieg vervangen moet worden door al dan niet biologische alternatieven.

Maar zelfs met de gekende zaaizaadontsmettingen zijn er elk jaar meer problemen met bodeminsecten in de (monocultuur) maisteelt, voornamelijk ritnaalden, fritvliegen en duizend- en miljoenpoten. Deze steeds groter wordende dreiging vraagt om een preventief screenings- en bestrijdingsonderzoek.

Partners

Hooibeekhoeve

LCV - Landbouwcentrum voor de Voedergewassen

PVL - Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.