Mesurolvrije mais

Project info

Project type

Andere Vlaamse programma's

Start date

31/03/2020

End date

30/10/2021

De zaaizaadontsmettingen staan in meerdere teelten onder druk, zo ook voor de maisteelt. Het doek viel reeds voor Sonido en het gebruik van Mesurol staat op de wip. De Europese herregistratie leidt tot minder beschikbare middelen. De gangbare maisteelt zal er in de toekomst mogelijks anders uit zien daar de gekende bescherming naar vogelvraat, ritnaalden en fritvlieg vervangen moet worden door al dan niet biologische alternatieven. Maar zelfs met de gekende zaaizaadontsmettingen zijn er elk jaar meer problemen met bodeminsecten in de (monocultuur) maisteelt, voornamelijk ritnaalden, fritvliegen en duizend- en miljoenpoten. Deze steeds groter wordende dreiging vraagt om een preventief screenings- en bestrijdingsonderzoek.

  • Verslag van screenings- en bestrijdingsproef, aangevuld met mogelijke oplossingen als alternatief voor het wegvallen van cruciale gewasbeschermingsmiddelen (voornamelijk zaaizaadbehandelingen).
  • Artikel in de vakpers.
  • Artikels/blog in eigen pers.
  • Infovergadering voor landbouwers in de streek (komt in aanmerking voor fytolicentie).

Partners

Hooibeekhoeve

PVL - Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw