Melkveehouders Westhoek delen kennis en versterken bedrijfsvoering

studieclub

Project info

Project info

Project type

Leader Westhoek

Startdatum

01/04/2017

Einddatum

31/03/2021

Het project heeft als doel door begeleiding van melkveehouders in lerende netwerken, door individueel advies op maat en via demonstratie op voorbeeldbedrijven deze bedrijfsleiders in de Westhoek te ondersteunen. Er zal ondermeer ingezet worden op optimalisatie ruwvoederuitbating, oordeelkundige bemesting, graslandmanagement, jongvee opfok, levensproductie melkvee, transitiemanagement, alternatief drinkwater, energieverbruik, praktische arbeidsorganisatie,… Zodoende willen de projectpartners in voornoemde regio de technische en bijgevolg economische bedrijfsvoering optimaliseren en blijvende samenwerking en uitwisseling tussen bedrijven op gang brengen en verder stimuleren en de bedrijven er weerbaarder maken.

 

Deze zullen ze ondersteunen door in te zetten op kennisdeling over technisch bedrijfsmanagement door het organiseren van lerende netwerken. Daarnaast voorzien de projectpartners voor de deelnemende veehouders naast de lerende netwerken, een beperkte mogelijkheid voor advies op maat. Verder zetten de partners in op demonstratie van een optimale bedrijfsvoering via het werken met een aantal voorbeeldbedrijven in deze regio. De opgedane kennis zal via een divers communicatiepakket verder verspreid worden naar alle melkveehouders en erfbetreders in de Westhoek.

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

LEADER

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.