Lerend Netwerk Graslandboeren - Beter grasland maakt de kringloop rond

Project info

Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Startdatum

01/04/2020

Einddatum

31/03/2022

Dit project wil praktijklandbouwers informeren over de mogelijkheden van een nog betere graslanduitbating en, door hen samen te brengen, ook te laten leren van elkaar. Via goede en in samenspraak uitgewerkte protocollen en formulieren worden praktijkgegevens verzameld. In een lerend netwerk worden deze dan uitgewisseld en besproken. Dit netwerk wordt evenwichtig uitgebouwd in regio Oost en regio West. De data worden verzameld en samen met de opgedane lessen uit het praktijknetwerk gedeeld met de ganse sector onder andere via demodagen. Op doordacht aangelegde demopercelen wordt dieper ingegaan op enkele onderzoeksvragen die gesteld worden vanuit de praktijk. Ook voor het beleid en de tabel kostprijsraming voedergewassen verschaft dit project waardevolle gegevensinput.

​Op korte termijn wordt beoogd om landbouwers met grasland samen te brengen en hen te informeren. Daarnaast wordt de onderlinge interactie en kennisdeling door landbouwers gestimuleerd via overlegmomenten, maar ook digitaal via vb. Whatsapp. Dit stelt hen in staat om kort op de bal te spelen en snel contact op te nemen met collega landbouwers. We mikken op minstens 80 bedrijven die deelnemen aan het Lerend Netwerk Graslandboeren. Een netwerk dat ook na afloop van het project kan blijven bestaan. In de lange termijn is het doel om via de georganiseerde demo’s, artikels in de vakpers, nieuwsflashes en informatieve eindbrochure landbouwers nog meer voeling te geven met een optimale(re) graslanduitbating. Op die manier is het duidelijk dat het kunstmestgebruik kan dalen bij een goede inzet van klaver in het grasland, dat het (langer) aanhouden van grasland positieve effecten heeft naar de bodemkwaliteit en dat eigen (eiwit)voorzien kan ingevuld worden met grasklaver. Op een areaal van 220.000 ha grasland kunnen kleine aanpassingen grote veranderingen (kunstmestverbruik, aankoop eiwit, brandstofverbruik oogst, .. teweeg brengen. Het doel is om de graslandupdate op te nemen in de basiswerking van LCV. Zodat dit ook zijn vaste plaats krijgt in de adviesdienst van LCV. Dit komt de sector op lange termijn ten goede.

Partners

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Vlaanderen is Landbouw en Visserij

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.