Leg-O: LEGuminosen - Onmisbaar in een agro-ecologisch teeltsysteem van humane voeding

Rijpe phaseolus type nierboon

Project info

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/10/2022

Einddatum

30/11/2026

​​Het algemene doel van dit project is om de opbrengst, kwaliteit en stabiliteit van drie eiwitgewassen te verhogen (velderwt, veldboon en rode nierboon) en daarmee de risico’s voor de landbouwer te reduceren. Tegelijkertijd worden in de rotatie de mogelijks aanwezige positieve effecten van de eiwitgewassen op de volgteelt bestudeerd (denk aan extra stikstofbeschikbaarheid na de teelt van leguminosen).

Hiervoor worden de graangewassen baktarwe, durumtarwe en brouwgerst uitgezaaid. Het middel om dit algemene doel te bereiken gaat uit van het agro-ecologisch principe van strokenteelt. Ook de eerste stappen in de ketenontwikkeling en een uitgebreide kennisverspreiding zullen bijdragen tot een betere rendabiliteit voor de landbouwer.

Partners

Financiers

VLAIO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.