LedFR - Opbrengstverhoging door gestuurde verrood belichting in de teelt van tomaat, komkommer en bladgewassen

tomaat

Project info

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/10/2021

Einddatum

30/09/2025

​De globale doelstelling van dit project is de transitie van belichte teelten naar full led-belichtingssystemen te versnellen. LED FR wil het transitieproces stimuleren door een tweeledige aanpak: via een interactief lichtplatform ontwikkelen telers de benodigde competenties om een juiste investeringsbeslissing te nemen en de (door het project) ontwikkelde lichtstrategieën te kunnen implementeren. Daarbij vormt het onderzoek naar het stuurlicht verrood de hefboom om een optimaal teeltsysteem onder full led te realiseren.

De globale doelstelling willen we bereiken via volgende deeldoelstellingen:

  • Verhoging van de lichtefficiëntie realiseren door het verruimen van artificiële led-belichtingssystemen met het stuurlicht verrood.
  • Het potentieel van hogere lichtintensiteiten mogelijk maken.
  • Het ontwikkelen van lichtspectra en teeltsturing die de productkwaliteit van onder full led geteelde bladgewassen en vruchtgroenten verder verbeteren.
  • De teler competenties laten ontwikkelen om succesvol te telen onder full led door hem kennis en vaardigheden aan te leren om gerichte bedrijfskeuzes te maken en een performante teeltsturing uit te voeren.
  • De teler een kenniskader aanreiken om duur, intensiteit en samenstelling van artificiële belichting gericht te kunnen sturen in functie van plantengroei en natuurlijke instraling.
  • Het accelereren van led-innovaties in de tuinbouw.

LED FR is opgebouwd rond het lichtplatform (WP 1), waarbij de grote wisselwerking tussen onderzoek, doelgroepbedrijven en de brede sector synergiën en innovaties creëert die leiden tot een vlotte ontwikkeling van de benodigde competenties bij de doelgroepbedrijven om een optimaal teeltsysteem onder full led te implementeren. Deze output van het traject is dan ook een blijvende zichtbare verandering in de Vlaamse glastuinbouw, waarbij op termijn alle tuinbouwbedrijven met belichting de overstap naar full led zullen zetten.

Hogere lichtefficiënties, sterke energiereducties, hogere lichtintensiteiten en meer teeltsturingsmogelijkheden, zullen de belichte teelten verder optimaliseren. Hierdoor zal de rendabiliteit en productiviteit van de individuele tuinbouwbedrijven toenemen. De transitie naar led creëert nieuwe kansen en innovaties. Door de grootte van de specifieke doelgroep en het hefboompotentieel van de projectdoelstelling wordt een grote economische impact verwacht, zowel door een groeiend marktaandeel in het winterseizoen, efficiëntiewinsten als door toename van investeringen.

De productiviteitstoename zal de druk op ruimtegebruik door glastuinbouw verminderen en gebruik van energie en grondstoffen per eenheid geproduceerde groente sterk reduceren. Die verdere verduurzaming van de Vlaamse glastuinbouw genereert dus ook een belangrijke maatschappelijke meerwaarde.

Partners

Financiers

VLAIO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.