KNS 2.0

Groenten bemesten

Project info

Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Startdatum

01/03/2023

Einddatum

28/02/2025

​​Met dit project willen wij de telers een duidelijk en up-to-date beeld geven van de evolutie van mineralisatie en opname van stikstof in de najaarsgroenteteelten prei, bloemkool en knolselder. Dit door het opzetten van demo's op verschillende praktijkpercelen waarin grondanalyses, gewasanalyses en groei-opvolging drie- à vierwekelijks gebeurt en gecommuniceerd wordt.

Concreet:
  • lnagro, PCG en PSKW zullen gedurende 2023 en 2024 op 6 representatieve praktijkpercelen prei, bloemkool en knolselder demo's opzetten waarin een optimale bemesting met KNS vergeleken wordt met een onbemest object zodat de mineralisatie juist wordt ingeschat.
  • Op een zes- tot achttal tijdstippen worden in alle objecten zowel bodem- als gewasanalyses uitgevoerd om de bodemvoorraad stikstof en de gewasopname te kennen. Ook de natuurlijke vrijstelling van stikstof door mineralisatie wordt gevolgd in een onbeteeld en onbemest object. Het gewicht van het gewas wordt bij elke bemonstering bepaald zodat een duidelijk beeld verkregen wordt van de groeicurve.

Hierdoor zal het optimale tijdstip voor staalname duidelijk worden. De eventuele bijbemesting kan hierdoor op het optimale tijdstip gezet worden wat beter is voor de ontwikkeling van het gewas en voor het milieu. 

Communicatie naar sector

De resultaten en bijhorend advies worden zo breed mogelijk gecommuniceerd naar de volledige openluchtgroentesector zodat telers een goed beeld hebben van het stikstofverloop, zowel de mineralisatie, de opname als de beschikbaarheid van stikstof, zodat de sector meer bewust wordt van het belang van het optimaal staalnametijdstip en de mogelijke mineralisatie.

Partners

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.