Klimaatadaptatie door Water- en Bodembeheer binnen het Leie-Schelde Interfluvium door samenwerking

Kluit aarde in handen van landbouwer

Project info

Project info

Project type

PDPO

Startdatum

02/07/2021

Einddatum

30/06/2024

Vanuit klimaatadaptatie zijn de uitdagingen rond waterbeheer, bodemkwaliteit, landschapsbeheer en ontharding ondertussen voldoende gekend. Om de open ruimte toekomstbestendig te maken, om de duurzaamheid van de landbouw verder te verzekeren, is er een transitie nodig op het platteland in dialoog met alle actoren.

Leiedal, Inagro en Boerennatuur Vlaanderen bundelen de krachten, samen ook met provincie en gemeenten om hier concreet werk van te maken binnen het Interfluvium Leie-Schelde. Dit is het samenhangend open ruimte gebied ten zuiden van de E17.

De noodzakelijke ingrepen zijn vaak gekend en al wetenschappelijk onderbouwd, maar dit betekent nog niet dat deze op het terrein gerealiseerd worden. Ten aanzien van de gebruikers, is er nood aan een sensibilisatie en communicatie, maar ook aan een brugfunctie, een vertrouwenspersoon die de zaken concretiseert, om effectief tot realisatie te komen. Er wordt ingezet op het creëren van draagvlak en het faciliteren richting uitvoering van waterbekkens, erosiemaatregelen, oeverranden, ontharding, ...

De drie organisaties zetten in op draagvlakverbreding en begeleiding tot het niveau van uitvoering zowel in de landelijke kernen als in de open ruimte. De realisaties in dit open ruimte gebied, waar landbouwers elkaar kennen en ervaringen uitwisselen, zullen de omslag in beweging zetten. Dit zal een grote inspanning vragen voor overleg, concretisering, persoonlijke contacten die we met dit PDPO-project kunnen waarmaken.

​Dit project wordt gefinancierd met PDPO-III middelen.

Partners

Financiers

ELFPO - Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

Vlaamse Overheid 'Europa investeert in zijn platteland'

Provincie West-Vlaanderen

VLM - Vlaamse Land Maatschappij

PDPO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.