Hittestress bij maiskuilen

Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Startdatum

01/04/2021

Einddatum

31/03/2023

De voorbije jaren was de impact van het droge en warme weer duidelijk zichtbaar. Door de langdurige periodes van droogte in combinatie met lange periodes van zomerse temperaturen, maar ook ongeziene temperaturen van meer van 40°C, stond de mais langdurig onder stress. De warme en droge weersomstandigheden hebben het ontwikkelings- en afrijpingspatroon van de mais danig verstoord. Droge mais laat zich moeilijk aandrukken en zo blijft er meer lucht in de kuil, hetgeen broei kan bevorderen; kolfloze mais rijpt doorgaans niet af en is bijgevolg natter, met een andere samenstelling die de bewaring en het rantsoen negatief beïnvloedt. Bovendien wordt de mais een stuk vroeger geoogst dan gebruikelijk, dikwijls bij zomerse weersomstandigheden. Dit alles maakt dat de bewaring van de mais “stress” ondervindt van de veranderde weeromstandigheden en het risico op broei aanzienlijk stijgt. Broei van de maiskuil is ten allen tijde te vermijden, omdat dit leidt tot afbraak van waardevolle voedingsstoffen en een lagere opname. Dit heeft bijgevolg een negatieve invloed op de producties en het rendement. Landbouwers zullen door deze veranderde omstandigheden het proces van afrijping, oogst en bewaring nog nauwgezetter moeten opvolgen en moeten leren inspelen op de actuele situatie, met de gepaste maatregelen. Dit project wil de landbouwer hierin informeren en begeleiden door enkele gerichte demo’s op te zetten, ervaringen uit de praktijk te verzamelen en op basis hiervan de nodige voorlichtingsacties te organiseren. ​​Landbouwers zullen het proces van afrijping, oogst en bewaring van mais nog nauwgezetter moeten opvolgen en inspelen op de actuele situatie met de gepaste maatregelen. Dit project wil de landbouwer hierin informeren en begeleiden.

De projectpartners willen volgende doelstellingen realiseren:

  • De kennis over de ontwikkeling en de afrijping van de maisplant verhogen bij de landbouwers.
  • Inzichten in het inkuil- en bewaarproces actualiseren en verhogen
  • Landbouwers leren inspelen op de gewijzigde (klimaat)omstandigheden en hun effecten op de afrijping, oogst en bewaring van kuilmais
  • Het onder controle houden en reduceren van broei bij langdurige warme periodes
  • Streven naar een hoogkwalitatieve maiskuil, en bijgevolg een hoogkwalitatief rantsoen, onder de veranderende omstandigheden.
  • Verhinderen dat de producties (melk en vlees) negatief worden beïnvloed door toenemende broeiproblemen als gevolg van de gewijzigde weersomstandigheden.

Partners

HOGENT

Hooibeekhoeve

LCV - Landbouwcentrum voor de Voedergewassen

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.