Hittestress bij maïskuilen

Mais veld

Project info

Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Startdatum

01/04/2021

Einddatum

30/03/2023

De voorbije jaren was de impact van het droge en warme weer duidelijk zichtbaar. Door de langdurige periodes van droogte in combinatie met lange periodes van zomerse temperaturen, maar ook ongeziene temperaturen van meer van 40°C, stond de mais langdurig onder stress. De warme en droge weersomstandigheden hebben het ontwikkelings- en afrijpingspatroon van de mais danig verstoord.

Droge mais laat zich moeilijk aandrukken en zo blijft er meer lucht in de kuil, hetgeen broei kan bevorderen; kolfloze mais rijpt doorgaans niet af en is bijgevolg natter, met een andere samenstelling die de bewaring en het rantsoen negatief beïnvloedt. Bovendien wordt de mais een stuk vroeger geoogst dan gebruikelijk, dikwijls bij zomerse weersomstandigheden. Dit alles maakt dat de bewaring van de mais “stress” ondervindt van de veranderde weeromstandigheden en het risico op broei aanzienlijk stijgt. Broei van de maiskuil is ten allen tijde te vermijden, omdat dit leidt tot afbraak van waardevolle voedingsstoffen en een lagere opname. Dit heeft bijgevolg een negatieve invloed op de producties en het rendement. Landbouwers zullen door deze veranderde omstandigheden het proces van afrijping, oogst en bewaring nog nauwgezetter moeten opvolgen en moeten leren inspelen op de actuele situatie, met de gepaste maatregelen.

  Landbouwers zullen door deze veranderende weersomstandigheden het proces van afrijping, oogst en bewaring van kuilmais nog nauwgezetter moeten opvolgen en meer inspelen op de actuele situatie met de gepaste maatregelen. Dit project wil landbouwers hierin informeren en begeleiden aan de hand van diverse tools.

  • De ontwikkeling van de maisplant, het effect van hitte/droogte op de maisontwikkeling alsook het inschatten van het optimale oogstmoment voor enerzijds normaal ontwikkelde mais en anderzijds mais met hittestress. 
  • De basisregels bij inkuilen en uitkuilen dienen bij mais met hittestress nog strikter opgevolgd te worden dan bij normaal ontwikkelde mais. Daarenboven moet eventueel ook gebruik gemaakt worden van een passend kuiladditief. Beschikbare machines voor in- en uitkuilen werden opgelijst, evenals kuilafdekkingen.
  • Tenslotte werden ook de economische gevolgen van hittestress bekeken en wordt geadviseerd hoe deze kunnen worden opgevangen.

  De wijze waarop je inkuilt bepaalt voor een groot stuk het risico op broei. De verschillende invloedsfactoren werden in een handige Excel rekentool gegoten. Geef er de afmetingen van je kuil in en geef op aan hoeveel dieren en welke hoeveelheid per dag je voedert. De tool berekent aan de hand hiervan je uitkuilsnelheid en bijgevolg het risico op broei. Ook handig om te berekenen hoe snel je ruwvoervoorraad slinkt. Kies het juiste kuiltype: sleufsilo of grondsilo en pas de geel gekleurde cellen aan aan jouw kuil. 

  Partners

  Financiers

  Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

  Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.