doornappel in groenbedekker

Het pad naar de agro-ecologie: platform voor grensoverschrijdende samenwerking voor groenteteelt verse markt en industrie

Het pad naar de agro-ecologie: platform voor grensoverschrijdende samenwerking voor groenteteelt verse markt en industrie

Project info

Project info

Project type

Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen

Startdatum

01/10/2016

Einddatum

31/03/2021
De agro-ecologie beoogt de ontwikkeling van teeltsystemen die efficiënt omgaan met gewasbeschermingsmiddelen en verzoent de economische, maar ook de ecologische en sociale aspecten rekening houdend met de beperkingen van de telers. De aanpak is gebaseerd op van nature voorkomende methodes en mechanismes, met respect voor het functioneren van de agro-ecosystemen, zoals bvb. de biologische interacties tussen insecten en planten; er blijft eveneens ruimte voor biologische middelen zoals middelen van natuurlijke oorsprong, voor innovatieve rassen, voor ecologische structuren die de biodiversiteit bevorderen, en ook voor teelttechnieken zoals het gebruik van groenbedekkers als tussenteelt.

Er wordt gewerkt rond enkele thema's die belangrijk zijn voor de groenteteelt  voor de verse markt en de industriële verwerking en er zal extra aandacht besteed worden aan het verspreiden van de informatie naar de telers.

  • preventieve maatregelen : ontwikkelen van nieuwe kennis en technieken rond intercropping, het beheer van oogstresten (afval) , identificatie van de gevoeligheid van variëteiten aan ziekten en plagen, karakterisering van pathogenen
  • beslissingsondersteunende technieken : ontwikkelen van methodes om actuele plagen te detecteren (bvb. preimineervlieg, Drosophila bij aardbei, Phytophthora cryptogea bij witloof) en  het  gebruik van waarschuwingsmodellen: valideren en optimaliseren van bestaande modellen voor een grensoverschrijdend gebruik (bvb. waarschuwingsmodel van Alternaria bij wortel)
  • op punt stellen van bestrijdingsmethoden met respect voor de natuur : identificatie en evaluatie van fysieke bestrijdingsmethodes (bvb. netten tegen de preimineervlieg) en evaluatie van de mogelijkheden van natuurlijke stoffen en biologische bestrijdingsmiddelen (bvb. tegen trips bij prei en de preimineervlieg)
  • verspreiding kennis en informatie: vanaf het begin van het project zal een online samenwerkingsplatform ontwikkeld worden. Dit platform zal gebruikt worden door de projectpartners om de gemeenschappelijke protocollen uit te werken en vakliteratuur, resultaten, foto’s en info over de vorderingen van de studies uit te wisselen.

Het overbrengen van de verworven technieken naar de doelgroep zal met behulp van verschillende communicatietools bereikt worden: proefveldbezoeken, publicaties, nieuwsbrieven op de websites van de partners, een grensoverschrijdende studiedag, een pakket met technische fiches en een persconferentie.

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Europese Unie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.