Hergebruik water uit mest

Project info

Project type

EIP Operationele groepen

Startdatum

01/01/2022

Einddatum

31/12/2023
Landbouwerskampen jaarlijks met water noodbij droogte. Daarom gaat men op zoek naar alternatieven voor dit kostbare water, zoals biologisch effluent uit mestgezuiverd via ultra-filtratie en membraanfiltratie tot loosbaar water. Het is echter duurzamer om dit loosbaar water in te zetten in de landbouwEnkele lokale landbouwers van tweemestverwerkers die dit water producerenwillen dit water dan ook effectief inzetten als irrigatiewater of waswater voor chemische luchtwassersMet HIATUS willen we deze landbouwers het nodige vertrouwen geven dat het loosbaar water voldoet aan alle kwaliteitseisen. Op deze manier bevordert het project de optimalisatie van de watercirculariteit op landbouwniveau door de praktische knelpunten bij hergebruik van water uit mest weg te nemen. Op deze manier vormen ze ook een inspiratiebron voor andere landbouwers en/of mestverwerkers. Concreet demonstreert HIATUS de toepassingsmogelijkheden en het veilig gebruik van gezuiverd effluent als bron voor irrigatie en als waswater in luchtwassers. Door veldproeven, praktische en microbiologische testen worden de mogelijkheden onderzocht en gecommuniceerd naar landbouwers en beleidmakers. Wetmatige knelpunten worden in beeld gebracht en voorstellen worden geformuleerd.

Partners

Inagro vzw

VCM - Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking vzw

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.