Groente-N-advies

Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Start date

15/02/2020

End date

14/02/2022
Dit project streeft naar het toepassen van het 4J-principe: bemesten met de juiste dosis, op het juiste tijdstip, met het juiste type mest en de juiste bemestingstechniek. De eerst 2 J’s hebben betrekking op (gefractioneerde) bemesting aan de hand van bodemanalyses met bijhorend stikstofadvies. Dit is veruit de belangrijkste kostenefficiënte maatregel die de nitraatresidu’s in de groenten kan minimaliseren en tegelijkertijd een economisch aanvaardbare opbrengst mogelijk maakt. Daarnaast wordt ook aandacht gegeven aan bemestingstechnieken. Band- en rijenbemesting zorgt bij sommige teelten voor een betere N-stikstofbenutting. Ook kiezen voor de juiste mestsoort, die afgestemd is op de plantbehoefte of die uitspoeling van nitraat minimaliseert, kan in groenten een meerwaarde bieden.
 

​Op een brede manier communiceren en sensibiliseren over goede bemestingspraktijken om zo een goede opbrengst en kwaliteit EN een zo goed mogelijk nitraatresidu te bekomen.

Partners

PSKW - Proefstation voor de Groenteteelt vzw

PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt

Inagro vzw

Financers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.