Alternaria bij aardappelen

Grensoverschrijdende synergie bij het ontwerp van innovatieve beslissingsondersteunende systemen ter bevordering van geïntegreerde bescherming tegen de belangrijkste bladschimmelziekten in aardappelen

Project info

Project info

Project type

Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen

Startdatum

01/04/2018

Einddatum

31/03/2022

Het project heeft tot doel kennis rond de beslissingsondersteunende systemen in aardappelen voor aardappelziekte en alternaria uit te wisselen tussen de Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk. Op die manier moeten de systemen performanter worden. Er zal ook werk gemaakt worden van snelle detectiemethoden voor deze ziektes en een digitaal samenwerkingsplatform om dit alles te ondersteunen.

​Door het project zullen de waarschuwingssystemen verder kunnen uitgebouwd worden en via een gezamenlijk uitwisselingsplatform wordt de kennis en informatie vlot uitgewisseld. Er zullen ook analyses mogelijk zijn die een snelle detectie van ziekten toelaten, zodat deze ziekten duurzamer kunnen aangepakt worden.

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Europese Unie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.