Grasklavermanagement in akkerbouwperspectief

Project info

Project info

Project type

CCBT

Startdatum

15/02/2022

Einddatum

31/12/2023

​​Verschillende biologische akkerbouw-en groentebedrijven kiezen voor grasklaver in hun teeltplan. Het gaat hierbij zowel om grote als om kleine bedrijven. Deze bedrijven zijn meteen de doelgroep van het project. De drijfveren zijn vaak verschillend, maar de meerwaarde van grasklaver voor de volgteelt staat niet ter discussie. Wel zien we een uiteenlopende aanpak omtrent het beheer (wel of niet bemesten) en de valorisatie (klepelen versus afvoer) van deze grasklaver.

Deze verschillende visies kunnen zowel ingegeven zijn vanuit praktische aard (kleine arealen, geen veehouder in de buurt,...) als vanuit een persoonlijke visie op ‘systeembenadering’(afvoer nutriënten, opbouw organische stof, kostprijs, financiële opbrengst grasklaver, kringloop met veehouder,...). Met voorliggend project willen we de doelgroep handvaten geven voor een meer beredeneerd beheer van de grasklaver op hun bedrijf om tot een optimaal rendement te komen (bodemvruchtbaarheid en financiële balans).  

Partners

Financiers

CCBT

Vlaanderen is Landbouw en Visserij

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.