Gefractioneerd bemesten in late aardappelen – welke bijbemestingsadviessystemen en -strategieën lonen?

Aardappelen in groei

Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Startdatum

01/02/2023

Einddatum

31/01/2025

De teelt van aardappelen komt onder een steeds toenemende druk te staan omdat het nitraatresidu aan het einde van de teelt moeilijk op een laag niveau kan gehouden worden. Uit tal van onderzoeken blijkt date een verdere verbetering van de stikstofgebruiksefficiëntie in de teelt van late aardappelen en dus een verminderde milieubelasting bereikt kan worden door het fractioneren van de bemesting, d.w.z. het verlagen van de basisbemesting in combinatie met een bijbemesting op advies.

Met dit project hebben de partners tot doel de praktijk van het fractioneren van de bemesting in late aardappelen definitief breed ingang te laten vinden in de sector.

Hiervoor zullen we de telers een duidelijk inzicht verschaffen in welke bijbemestingsadviessystemen er bestaan en hoe ze werken. Naast het in Vlaanderen meest gekende bijbemestingsadviesssyteem op basis van een bodemanalyse zijn er nog tal van andere commercieel beschikbare bijbemestingsadviessytemen. Zo zijn er systemen die een bijbemestingsadvies formuleren op basis van plantsap analyses, analyses van bladstelen of een combinatie van bodem- en gewasanalyses.

Daarnaast zullen de telers geïnformeerd worden over hoe ze een bijbemestingsstrategie kunnen integreren in hun bedrijfsvoering en welke strategie (o.a. gebruik van korrel-, blad- en andere types meststoffen of biostimulanten) het meeste loont op vlak van opbrengst en kwaliteit enerzijds en nitraatresidu anderzijds. Er zal ook gefocust worden op hoe de bijbemesting het best uitgevoerd wordt. Dit wil zeggen onder welke weersomstandighden, op welk tijdstip en met welke materialen (o.a. doppenkeuze). Tot slot zal ook het economisch rendement van de diverse bijbemestingsstrategieën bepaald en vergeleken worden (kosten-baten analyse).

Partners

PCA - Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw

BDB - Bodemkundige Dienst van België

Inagro vzw

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.