Gecontroleerd roten van vlas

Roten van vlas

Project info

Project info

Project type

EIP Operationele groepen

Startdatum

01/01/2021

Einddatum

31/12/2022

Het huidige dauwrootproces van vlas is weersafhankelijk en daardoor moeilijk te controleren. Dit kan tot serieuze opbrengst- en kwaliteitsverliezen van de lange vlasvezels leiden. Daarom zijn de vlastelers op zoek naar een duurzame, ecologisch verantwoorde en low-budget manier om het rootproces meer te kunnen controleren. Met deze operationele groep willen we nieuwe inzichten rond het roten, kennis van verschillende partners en mogelijke pistes toetsen aan duurzaamheid, economische kost en operationele opschaalbaarheid. Vooral 2 mogelijke pistes zullen hier de aandacht krijgen, namelijk het toedienen van schimmels of het toedienen van enzymen op het veld net na het slijten om het rootproces sneller op gang te krijgen. In het ideale geval begint het roten al meteen na het slijten van het vlas en stopt het eenmaal de meeste pectine is verdwenen en wordt de cellulose niet afgebroken.

Eerst en vooral werd een karakterisering uitgevoerd van de aanwezige schimmelpopulatie op rotend vlas in Vlaanderen. Van de op het rotend vlas aanwezige schimmels werd nagegaan of deze schimmels vooral pectine of eerder cellulose afbreken. Ook de pathogene eigenschappen van deze schimmels op gewassen in onze regio werd nagegaan via de literatuur. Op basis van alle eigenschappen werd een selectie opgemaakt van de mogelijks interessante schimmels, die van nature aanwezig zijn op rotend vlas, die kunnen helpen het rootproces controleerbaarder te maken. Vervolgens werden deze schimmels geproduceerd in een grotere hoeveelheid zodat deze schimmels in veldproeven konden worden toegepast. Zowel in 2021 als in 2022 werd op een praktijkperceel vlas een rotingsproef aangelegd waarbij zowel schimmels als enzymen werden toegepast net na het slijten van het vlas.

Visueel werden tijdens het roten geen verschillen in rotingssnelheid en/of rotingsgraad vastgesteld indien schimmels en/of enzymen werden toegepast. Na de oogst werden wel beperkte verschillen vastgesteld tussen enkele stalen strovlas en lange vezel, maar resultaten uit 2021 werden niet bevestigd in 2022. De weersomstandigheden in 2021 en 2022 waren echter ook totaal verschillend. Op basis van de resultaten uit deze OG kan nog geen advies gegeven worden aan de landbouwers om een bepaald enzym of schimmel te gebruiken tijdens het roten van het vlas. De ervaringen uit deze OG tonen echter wel dat het interessant is om deze piste nog verder te onderzoeken en zo een duurzame oplossing te kunnen bieden aan de vlastelers in de toekomst.

Partners

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.