Gecontroleerd roten van vlas

Project info

Project type

EIP Operationele groepen

Startdatum

01/01/2021

Einddatum

31/12/2022

Het huidige dauwrootproces van vlas is weersafhankelijk en daardoor moeilijk te controleren. Dit kan tot serieuze opbrengst- en kwaliteitsverliezen van de lange vlasvezels leiden. Daarom zijn de vlastelers op zoek naar een duurzame, ecologisch verantwoorde en low-budget manier om het rootproces meer te kunnen controleren. Met deze operationele groep willen we nieuwe inzichten rond het roten, kennis van verschillende partners en mogelijke pistes toetsen aan duurzaamheid, economische kost en operationele opschaalbaarheid. Vooral 2 mogelijke pistes zullen hier de aandacht krijgen, namelijk het toedienen van schimmels of het toedienen van enzymen op het veld net na het slijten om het rootproces sneller op gang te krijgen. In het ideale geval begint het roten al meteen na het slijten van het vlas en stopt het eenmaal de meeste pectine is verdwenen en wordt de cellulose niet afgebroken. Het zal dus van belang zijn om de ideale schimmel of enzym te vinden. Op het einde van deze operationele groep willen we een roadmap klaar hebben voor bijkomend onderzoek of in het ideale geval reeds een concrete handleiding van een mogelijke techniek om het roten gecontroleerder te laten verlopen.

Partners

Inagro vzw

Ugent - Universiteit Gent

KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven

Brancheorganisatie vlas en hennep vzw (BE)

Mycelia (BE)

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.