Functioneel inzetten van groenbedekkers bij mais

Project info

Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Startdatum

01/04/2020

Einddatum

31/03/2022
In de praktijk leven er heel wat vragen rond het inpassen van vanggewassen vooral bij korrelmais, voornamelijk door het late oogsttijdstip. Dit project wil landbouwers demonstreren hoe een groenbedekker kan geïmplementeerd worden in hun bedrijfsvoering zodat ze kunnen voldoen aan de regels binnen MAP6. Hiervoor leggen we demovelden aan met verschillende strategieën om een groenbedekker te zaaien. Zaken die aan bod komen, bij zowel kuil- als korrelmaïs, zijn het gelijktijdig zaaien van gras en maïs, onderzaai en zaai na de oogst in combinatie met een vervroegd oogsttijdstip. Bijkomend wordt er aandacht besteed aan de mogelijkheden om via een groenbedekker tot een lager nitraatresidu te komen bij maïs na gescheurd grasland. De opzet van de demovelden gaat gepaard met de organisatie van diverse voorlichtingsactiviteiten. Verder voorzien de projectpartners ook in de advisering en begeleiden van landbouwers om deze technieken op hun bedrijf toe passen.
 

​Het project wil volgende doelstellingen realiseren:

  • Een betere ontwikkeling van groenbedekkers in de maïsteelt met als belangrijkste doel het op peil houden en verbeteren van het organische stofgehalte en de bodemvruchtbaarheid.
  • Landbouwers demonstreren hoe ze groenbedekkers bij de maïsteelt kunnen implementeren om te voldoen aan de voorwaarden van MAP6.
  • Landbouwers laten kennis maken met de nieuwe inzichten rond gelijktijdige zaai en onderzaai van groenbedekkers bij maïs.
  • Nagaan van de inpasbaarheid van het vroeg oogsten van de maïs om tot een vroegere inzaai van de groenbedekker te komen.
  • De mogelijkheden bekijken om via een slimme inzet van groenbedekkers tot een beheersing van het nitraatresidu bij mais na gescheurd grasland te komen.

Partners

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.