F2Agri - effluent to agriculture

Waterbekken_ardo_Inero

Project info

Project info

Project type

Interreg Vlaanderen - Nederland (SUT)

Startdatum

01/10/2016

Einddatum

30/09/2021

Dit project beoogt infrastructuurwerken te realiseren nodig om hergebruik van industrieel gezuiverd effluent in de land- en tuinbouw mogelijk te maken.

Concreet beoogt dit project om in Nederland 1,5 miljoen m³ gezuiverd effluent van Bavaria op 4 verschillende manieren aan de omgeving ter beschikking te stellen.

In Vlaanderen zal 150 000 m³ gezuiverd effluent van Ardo in een bufferbassin met folie worden opgeslagen en van daaruit via een ondergronds leidingennetwerk worden verdeeld naar ca. 50 landbouwers over een totaal landbouwareaal van 600 ha. In Ardooie werden het bufferbekken en pomphuis ondertussen gebouwd. Momenteel wordt het hogedruk leidingnetwerk aangelegd. Er werd reeds 14 km leidingnetwerk gerealiseerd. De overige 11 km zullen vanaf mei 2019 worden aangelegd.

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Europese Unie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.