Bintje 2022

Evolution of potato cyst nematode populations in Belgium and control strategies

Project info

Project info

Project type

FOD (volksgezondheid)

Startdatum

01/09/2023

Einddatum

28/02/2026

​​In dit project zal onderzocht worden wat de evolutie is bij aantastingen van het aardappelcystenaaltje (Globodera) in de afgelopen 10-15 jaar. Het sterk toegenomen gebruik van G. rostochiensis resistente cultivars de afgelopen 2 decennia kan een toename van G. pallida veroorzaakt hebben. Een andere evolutie door die mogelijk optreedt, is de ontwikkeling van virulente populaties als gevolg van het herhaaldelijk telen van cultivars met dezelfde genetische achtergrond voor resistentie.

Binnen het project GLOBEVO zullen we op zoek gaan naar percelen met afwijkende populaties en onderzoeken op hun resistentieprofiel. Verder zullen ook de telers geïnformeerd worden over aardappelcystenaaltjes, resistentie, virulentie en goede praktijken. Finaal zullen ook aanbevelingen opgesteld worden voor een goed beheer van aardappelcystenaaltjes.

Partners

Financiers

FOD - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.