Colorful countryside fields

An EU-wide farm network demonstrating and promoting cost-effective IPM strategies

Project info

Project info

Project type

Horizon 2020

Startdatum

01/10/2020

Einddatum

30/09/2024

De landbouw is vaak nog erg afhankelijk van pesticiden. Het gebruik van pesticiden moet nochtans worden gereduceerd omwille van hun impact op de omgeving, dier en mens. Dit kan door het implementeren van geïntegreerde beheersingsstrategieën (IPM). IPMWORKS heeft als doel om het gebruiken van de IPM-strategieën te stimuleren via een Europees netwerk van telers. Het netwerk zal verdere vooruitgang boeken in de implementatie van IPM door samen de krachten te bundelen en van elkaar te leren.

Het netwerk zal tevens aantonen aan andere telers dat IPM werkt en zo zorgen voor een lagere afhankelijk van pesticiden, een betere beheersing van ziekten en plagen, lager kosten en hogere rendabiliteit. IPMWORKS zal bestaande netwerken coördineren over heel Europa, IPM stimuleren en enkele nieuwe ‘hubs’ opstarten in regio’s of sectoren waar nog geen relevante netwerken zijn voor IPM pioniers. Adviseurs zullen deze ‘hubs’ coördineren en spelen een belangrijke rol in het doorspelen en delen van kennis, coachen van telers bij hun eigen IPM en organiseren van lokale demonstratieactiviteiten. IPMWORKS zal de toegang tot ‘IPM Decisions’ platformen stimuleren en informatie omtrent IPM- strategieën ter beschikking stellen.

Binnen het project wordt er data verzameld om IPM-strategieën te vergelijken en worden resultaten gedeeld via verschillende kanalen gebruikt door telers. Daarnaast worden er trainingen georganiseerd en materiaal voor trainingen gemaakt voor telers buiten het netwerk en voorlichtingsdiensten om verdere verspreiding van implementatie van IPM in Europa te bewerkstelligen. Inagro zal hierbij de sectorleider zijn voor de hubs in groenten in open lucht en een hub voor aardbeien coördineren. Meer informatie vind je terug op de website van het project.

Partners

Financiers

H2020

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.