BAM

Eiwit in de Koe OPTImaliseren om de N- en P-excreties naar het milieu op een economische manier aan te pakken

EKOPTI

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/12/2019

Einddatum

30/11/2023
De algemene doelstelling is het verfijnen van de eiwit- en fosforvoorziening in de rundveevoeding zodat het voedereiwit meer efficiënt benut wordt en zodat op een economische manier de excreties/emissies naar het milieu beperkt worden.
Er zijn 5 concrete deeldoelen in dit project:
  1. Doelstelling 1 is het verbeteren van de eiwitkwaliteit van zelf geteelde voeders, zowel gras als lokaal geteelde alternatieve eiwitgewassen.
  2. Doelstelling 2 focust op eiwitbesparende voederstrategieën. Door het beter inschatten van de voederwaarde van voedermiddelen en het gebruik van pensbestendige aminozuren.
  3. Doelstelling 3 zet in op het verbeteren van de voederefficiëntie en -benutting door optimalisatie van de penswerking.
  4. Doelstelling 4 focust op fosforvoorziening en fosfaatexcretie.
  5. Doelstelling 5 realiseert een economische en ecologische evaluatie van de uitgewerkte voederstrategieën.

​De projectcases zullen de praktijkstrategieën die doeltreffend om de N- en P-excreties naar het milieu op een economische manier te optimaliseren, aan het licht brengen. Met deze input zullen de projectpartners de gehele melk- en vleesveesector sensibiliseren en zo garant staan voor de implementatie van de best practices. Ze zullen praktische kennisfiches ontwikkelen over de N- en P-besparende strategieën. Via het aanreiken van in de praktijk gevalideerde strategieën om eiwit te besparen, zal dit project een economische impact hebben op de volledige primaire doelgroep rundveehouders. Daarnaast wil dit project de sector voorbereiden op mogelijk nieuwe wettelijke verplichtingen i.k.v. klimaat en milieu en vermijden dat bedrijven moeten inkrimpen of sluiten omwille van een verscherpte wetgeving.

Partners

Inagro vzw

ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek

Financiers

VLAIO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.